ДП УКРГАЗТЕХ
Комплекси призначені для комерційного обліку газів, що проходять поодинці, двом або трьом трубопроводам
КОМПЛЕКСИ   ВИМІРЮВАЛЬНІ   ФЛОУТЕК-ТМ

Свідоцтва, Сертифікати, Дозволи, Акти
(у т.ч.  в  інших  державах  СНД   ( СНГ )


Комплекси вимірювальні
ФЛОУТЕК-ТМ
Комплекси вимірювально-керуючі
ФЛОУТЕК-ТМ (з автономним живленням)

   Комплекси комерційного обліку газів, що проходять поодинці, двом або трьом трубопроводам . . .

   Комплекси комерційного обліку газів або газоконденсату для об'єктів, видалених від промислової мережі електроживлення (комплекси з авто- номним живленням) . . .


Комплекс вимірювальний на базі
Обчислювача ПК-B виконання 2-1-2
Комплекси вимірювальні на базі
Обчислювача ПК-В виконання 2
( в т.ч. ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-4, ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-6-Т )

 Обчислювач ПК-В виконання 1 призначений для застосування в складі витратомірних пристроїв обліку газу за методом змінного перепаду тиску, у тому числі комерційного обліку . . .

   Комплекс комерційного обліку газу для роботи з всіма типами лічильників (витратомірів), що застосовуються в Україні . . .


Панель індикації Комплекс автономного електроживлення
"Електрогенератор ГП-1"
Контролер ФХП

 Панель призначена для дублювання інформації, що відо- бражається на екрані обчислювача комп- лексу ФЛОУТЕК-ТМ . . .

   Генератор призна- чений для осна- щення вузлів обліку газу за відсутності центрального елек- тропостачання . . .

   Контролер забез- печує взаємодію комплексу обліку витрати газу з хроматографом, воло- гоміром та інш. . . .


(108 kb)

Форма замовної специфікації комплексів ФЛОУТЕК-ТМ

(108 kb)

Форма заказной спецификации комплексов ФЛОУТЭК-ТМ
(на русском языке)

(848 kb)

Протокол випробувань програмного забезпечення автоматичних обчислювачів витрати газу. (Встановлених на прикордонних ГВС)

(582 kb)

Акт приймальних випробувань комплексів вимірювальних ФЛОУТЕК-ТМ на базі обчислювача ВР-2.

Свідоцтва, сертифікати, дозволи, акти
(у т.ч. по Росії, Молдові, Казахстані, Узбекістані)


Новий підхід до розширення діапазонів вимірювання . . .

При використанні обчислювальних комплексів з великими діапазонами співвідношення мінімальної і максимальної витрати того, що перевищує 1:10, як правило, основним технічним рішенням є автоматичне перемикання "вимірних ниток" залежно від об'єму газу, що проходять по кожній з них. При цьому, особливих технічних складнощів в організації самого процесу перемикання "ниток" немає.
    Для перемикання "ниток" застосовуються спеціальні еластичні відсікаючі клапани, що дозволяють забезпечувати плавну подачу газу в резервні "нитки". Основною проблемою при рішенні даної задачі з'явилася необхідність виключення доопрацювання версій внутрішнього програмного забезпечення обчислювачів, тобто недопущення застосування нестандартних версій (наприклад, не відповідні вимогам Наказу № 618) для об'єктів покупців газу.
    Це завдання було успішно реалізоване спільно з нашим партнером ТОВ "ТЕС" при реконструкції вузла

обліку газу на київському заводі ім. Артема і ПАТ «Бахчисарайський комбінат «Стройіндустрія».
    В 1-ому випадку вирішене питання діапазона витрати 1:800, а у 2-ому випадку - 1:8000.
    Для цього був застосований додатковий контолер, який постійно опитує обчислювачі та в залежності від значень витрати керує відкриттям/закриттям відсікаючих клапанів вимірних ниток.
    Таким чином, у момент перемикання кранів в обчислювачах фіксується втручання і виключається необхідність нарахування додаткових об'ємів газу по невимірюваних нитках для випадків, коли значення різниці тиску нижче "відсічення" або витрата газу менше Qmin відповідно до Наказу № 618. Цей же підхід застосований і для об'єктів постачальників газу.
    Наведені вище варіанти реалізовані на базі трьох- канального обчислювача "ФЛОУТЕК-ТМ" з двома нитками на діафрагмі і однією ниткою з лічильником газу. На початок сторінки