ДП УКРГАЗТЕХ
Провідна компанія з розробки, виготовлення та постачання комплексів комерційного обліку газу, приладів автоматизації, САУ ГРС, телемеханіки та інші спеціальні прилади
КОМПЛЕКСИ   ВИМІРЮВАЛЬНІ   ФЛОУТЕК-ТМ   та    обладнання

Свідоцтва, Сертифікати, Дозволи, Акти
(у т.ч. термін дії в інших  державах  СНД   ( СНГ )

   Швидкий перегляд приладів . . .
    (за їх функціональним призначенням)

Схема позначення вимірювальних комплексів ФЛОУТЕК-ТМ (докладно) Схема позначення комплексів . . .
            ================================================
Цей інформаційний сайт розроблений для надання технічної допомоги   фахівцям з обліку витрати газу   НАК "Нафтогаз України",  (АТ "Укртрансгаз",   АТ "Укргазвидобування"),
Регіональної газової компанії (РГК) та всім фахівцям, які застосовують обладнання виробництва   компанії   ТОВ "ДП УКРГАЗТЕХ"

УВАГА фахівців    -  з розробки технічних пректів обліку газу та фахівців з експлуатації.
Вимірювальні комплекси :    ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-4,   ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-4-Т,   ФЛОУТЕК-ТМ-2-4-4,
ФЛОУТЕК-ТМ-2-4-4-Т,   ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-6,   ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-6-Т
не потребують обов’язкового використання  осердя феритового  в схемах електричних з’єднань
і в комплект поставок не входять !

   Звертаємо Вашу увагу на те, що обов’язково для зовнішнього підключення лічильників, витратомірів, перетворювачів температури та тиску до обчислювача (коректора) необхідно використовувати екранований мідний кабель, а при прокладанні кабелю за межами монтажних шаф його необхідно помістити в металевий рукав або трубу чи лоток, які повинні бути надійно заземлені відповідно вимогам ПУЕ та Державним будівельним нормам України.


I.   Зовнішній вигляд обчислювачів для комплексів   ФЛОУТЕК-ТМ:

 УВАГА !!!   -  Обчислювач ВР-1 розроблений у 1997 році.    За технічних умов Обчислювач ВР-1 не забезпечує можливість підтримки діючих вимог Технічного регламенту затвердженому Постановою КМУ  № 163  від 24.02.2016 р.
    Обчислювач ВР-1 знятий з виробництва у 2017 році і подальша підтримка програмного забезпечення не проводиться. ! !
Комплекси вимірювальні
ФЛОУТЕК-ТМ
Комплекси вимірювально-керуючі
ФЛОУТЕК-ТМ (з автономним живленням)

   Комплекси комерційного обліку газів, що проходять поодинці, двом або трьом трубопроводам . . .

   Комплекси комерційного обліку газів або газоконденсату для об'єктів, вида- лених від промислової мережі електро- живлення (комплекси з автономним живленням) . . .


Комплекс вимірювальний на базі
Обчислювача ПК-B виконання 2-1-2
Комплекси вимірювальні на базі
Обчислювача ПК-В виконання 2
( в т.ч. ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-4, ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-6-Т )

 Обчислювач ПК-В виконання 1 при- значений для застосування в складі витратомірних пристроїв обліку газу за методом змінного перепаду тиску, у тому числі комерційного обліку . . .

   Комплекс комерційного обліку газу для роботи з всіма типами лічильників (витратомірів), що застосовуються в Україні . . .


Панель індикації Комплекс автономного електроживлення
"Електрогенератор ГП-1"
Контролер ФХП

 Панель призначена для дублювання інформації, що відо- бражається на екрані обчислювача комп- лексу ФЛОУТЕК-ТМ . . .

 Генератор призна- чений для осна- щення вузлів обліку газу за відсутності центрального елек- тропостачання . . .

   Контролер забезпе- чує взаємодію ком- плексу обліку витрати газу з хроматографом, вологоміром та інш. . .

   Міжповірочний   інтервал   комплексів   -  один   раз   в   два   роки,   (див. п. 41)
  відповідно  до  Наказу № 1747 від 13.10.2016 р.     Міністерство    економічного    розвитку    і
  торгівлі   України.

(108 kb)

Форма замовної специфікації комплексів "ФЛОУТЕК-ТМ" (одноканальний)

(108 kb)

Форма заказной спецификации комплексов "ФЛОУТЭК-ТМ"
(одноканальный - на русском языке)

(108 kb)

Форма замовної специфікації комплексів "ФЛОУТЕК-ТМ" (багатоканальний -
до 3-х каналів виміру)

(108 kb)

Форма заказной спецификации комплексов "ФЛОУТЭК-ТМ" (многоканальныЙ - до 3-х каналов измерения - на русском языке)

(848 kb)

Протокол випробувань програмного забезпечення автоматичних обчислювачів витрати газу. (Встановлених на прикордонних ГВС)

(582 kb)

Акт приймальних випробувань комплексів вимірювальних ФЛОУТЕК-ТМ на базі обчислювача ВР-2.

Свідоцтва, сертифікати, дозволи, акти
(у т.ч. у Росії, Молдові, Казахстані, Узбекістані)


Новий підхід до розширення діапазонів вимірювання . . .

При використанні обчислювальних комплексів з великими діапазонами співвідношення мінімальної і максимальної витрати того, що перевищує 1:10, як правило, основним технічним рішенням є автоматичне перемикання "вимірних ниток" залежно від об'єму газу, що проходять по кожній з них. При цьому, особливих технічних складнощів в організації самого процесу перемикання "ниток" немає.
    Для перемикання "ниток" застосовуються спеціальні еластичні відсікаючі клапани, що дозволяють забезпечувати плавну подачу газу в резервні "нитки". Основною проблемою при рішенні даної задачі з'явилася необхідність виключення доопрацювання версій внутрішнього програмного забезпечення обчислювачів, тобто недопущення застосування нестандартних версій (наприклад, не відповідні вимогам Наказу № 618) для об'єктів покупців газу.
    Це завдання було успішно реалізоване спільно з нашим партнером ТОВ "ТЕС" при реконструкції вузла

обліку газу на київському заводі ім. Артема і ПАТ «Бахчисарайський комбінат «Стройіндустрія».
    В 1-ому випадку вирішене питання діапазона витрати 1:800, а у 2-ому випадку - 1:8000.
    Для цього був застосований додатковий контролер, який постійно опитує обчислювачі та в залежності від значень витрати керує відкриттям/закриттям відсікаючих клапанів вимірних ниток.
    Таким чином, у момент перемикання кранів в обчислювачах фіксується втручання і виключається необхідність нарахування додаткових об'ємів газу по невимірюваних нитках для випадків, коли значення різниці тиску нижче "відсічення" або витрата газу менше Qmin відповідно до Наказу № 618. Цей же підхід застосований і для об'єктів постачальників газу.
    Наведені вище варіанти реалізовані на базі трьох- канального обчислювача "ФЛОУТЕК-ТМ" з двома нитками на діафрагмі і однією ниткою з лічильником газу. На початок сторінки