ДП УКРГАЗТЕХ
Широкий вибір пристроїв для побудови вимірювально-керуючих комплексів та передачі даних
СКЛАДОВІ    ПРИСТРОЇ    КОМПЛЕКСІВ    І    СИСТЕМ

Бар'єри іскробезпечні БІ-2, БІ-3, БІ-4, БІ-7 Джерела живлення і перетворювачі
напруги 12В, 24В, 110В

    Бар'єри іскробезпечні призначені для здійснення живлення цифрових вимірювальних перетво- рювачів (SMART-датчиків) із струмо- вими вихідними сигналами або інших пристроїв з цифровою обробкою сигналів і для забезпечення прийому/ передачі даних за стандартом Bell 202 між вказаними пристроями і вторинними засобами вимірювання і контролю ...

    С табілізовані джерела живлення (ІП) і перетворювачі напруги (ПН) забез- печують електроживлення комплексів і систем як при наявності напруги в мережі змінного струму 220 В (або від резервного акумулятора) при відклю- ченні мережі або зниженні напруги нижче норми.
   ІП і ПН мають схему контролю і діагностики ...


Перетворювачі інтерфейсів Засоби передачі даних

    Перетворювачі інтерфейсів призна- чені для роботи як модем передачі сигналу в стандарті BELL202 по виділеній двохдротяній лінії в напівдуплексному режимі і формувача живлячої напруги для периферійних пристроїв, а також для організації обміну цифровою інформацією між ПЕОМ і перетворювачами-коректорами ...

    Пристрої спряження вимірювальних комплексів комерційного обліку витрати газу (типу «ФЛОУТЕК-ТМ») з іншими комплексами газорозподільних станцій і газорозподільних пунктів, передачі та обміну цифровою інформації вимірювальних комплексів; пристрої сигналізації дистанційні (УСД); охоронні системи від несанкціонованого проникнення ... На початок сторінки