ДП УКРГАЗТЕХ
Комплекс призначений для автоматичного контролю і керування процесу нагріву природного газу
КОМПЛЕКС РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАЧІ ПАЛИВНОГО ГАЗУ
В ПІДІГРІВАЧ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ПОЛУМ'Я-04

- Комплекс "ПОЛУМ'Я-04" на одном з об'єктів
- Вузол контролю і керування

ПРИЗНАЧЕННЯ
/ повні характеристики знаходяться в паспорті на пристрій /

      1. Комплекс призначений для автоматичного контролю і керування процесу нагріву природ- ного газу в підігрівачах газу і забезпечення стабілізації в заданих межах температуру газу, що підігрівається на виході підігрівача або на виході вузла редукування ГРС.
      2. Комплекс призначено для роботи в режимі цілодобового автоматичного функціонування в якості:
    • автономного пристрою контролю і керування підігрівачем газу;
    • функціональної ланки в системі автоматичного керування технологічним устаткуванням ГРС (САУ ГРС).
      3. Комплекс відрізняється від аналогічних комплексів:
    • плавним регулюванням витрати паливного газу, що подається на пальник;
    • мінімальним енергоспоживанням;
    • електроживленням тільки від джерел живлення постійного струму напругою (24±3) В;
    • автономної роботи за відсутності живлення від електричної мережі 220 В,
   • застосування вибухозахищених соленоідних приводів електромагнітних клапанів і вимірю- вальних перетворювачів тиску і температури, які можуть встановлюватися у вибухонебезпечних зонах.
    • вимірювання температури проміжного теплоносія і газу на виході підігрівача або на виході вузла редукування ГРС (згідно замовленню);
    • прийом і перетворення дискретних сигналів типу "сухий контакт", що поступають від датчи- ків-реле, встановлених в технологічному обв'язуванні підігрівача для контролю тиску паливного газу, рівня проміжного теплоносія розрідження в камері горіння і прориву трубного пучка;
    • контроль наявності полум'я пальників;
  • автоматичний розжиг, перехід в робочий стан, нормальний і аварійний режим в роботі, відключення підігрівача згідно заданому алгоритму;
  • підтримка в заданих межах температури газу на виході підігрівача або на виході вузла редукування ГРС;
  • прийом команд керування підігрівачем, що поступають за ініціативою оператора ГРС з пульта щита керування підігрівачем газу (далі - пульт керування);
    • зберігання в пам'яті комплексу значень вимірюваних параметрів і повідомлень про події що відбуваються в технологічному процесі нагріву газу, і про дії оператора ГРС при керуванні комплексом з вказівкою дати і часу (з дискретністю 1 с) формування кожного повідомлення;
  • формування і видачу оператору ГРС узагальненого сигналу аварійної сигналізації із запам'ятовуванням першопричини аварії;
  • індикацію на рідкокристалічному індикаторі (РКІ) пульта керування поточних і заданих граничних значень вимірюваних параметрів, причин спрацьовування попереджувальної і аварійної сигналізації, а також причини несправності комплексу;
   • передачу по запиту "верхнього рівня" даних, сформованих комплексом в САУ ГРС або на диспетчерський пункт УМГ (ДП УМГ);
    • включення звукової і світлової сигналізації на ГРС і в будинку оператора.
     4. Експлуатація комплексу допускається при температурі навколишнього повітря від мінус 40 до плюс 60 °С.
     5. Комплекс випускається за технічних умов ТУ У 73.1-31283392-009-2004.


ТЕХНІЧНІ ДАНІ

      1. Верхня межа вимірювань надмірного тиску встановлюється згідно замовленню в діапазоні від 0,1 до 2,0 МПа.
      2. Комплекс забезпечує вимірювання температури в діапазоні від мінус 40 до плюс 100 °С.
    3. Межі приведеної похибки, що допускається, при вимірюваннях надмірного тиску газу складають ±0,15 або ±0,25 % верхньої межі вимірювань.
   4. Межі основної абсолютної, що допускається похибки при вимірюваннях температури складають ±0,5 °С або ±0,75 °С.
      5. Комплекс має стандартний інтерфейс RS232 або RS485, що забезпечує можливість підклю- чення комплексу до САУ ГРС або ПЕВМ для обміну даними і зчитування інформації.
     6. Електроживлення соленоїдів керування клапанами підігрівача і комплексу здійснюється від джерела живлення постійного струму з номінальною напругою 24 В. Споживана потужність - 50 Вт.
    7. Комплекс з автономним електроживленням від вбудованого джерела живлення постій- ного струму типу "тепло - електричний струм" після розжигу пальників і виходу підігрівача на режим нагріву газу живлення комплексу здійснюється від вказаного вбудованого джерела.
      8. Розмір щита керування не більше - 800х600х260 мм
      9. Термін служби технічних засобів комплексу - не менше 12 років.


ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

   1. Фірма надає гарантійне обслуговування комплексу протягом 18 місяців і сервісне обслуговування протягом всього терміну служби.


Документація

(606 kb)

Комплекс регулювання подачі паливного газу в підігрівач природного газу "ПОЛУМ'Я-04". Настанова з експлуатації

(189 kb)

Комплекс регулювання подачі паливного газу в підігрівач природного газу "ПОЛУМ'Я-04". (Щит керування). Паспорт

Сертифікати

(39 kb)

Свідоцтво про вибухозахищеність електроустаткування

(31 kb)

Дозвіл Держнаглядохоронпраці України на початок експлуатації об'єкту

(64 kb)

Сертифікат відповідності вибухозахищеності електрообладнання (по Росії)

(35 kb)

Дозвіл Федеральної служби по екологічному, технологічному і атомному нагляду


 На початок сторінки