Призначення   • Технічні дані   • Документація   • Сертифікати

КОМПЛЕКС РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАЧІ ПАЛИВНОГО ГАЗУ
В ПІДІГРІВАЧ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ПОЛУМ'Я-04


Комплекс регулювання подачі паливного газу в підігрівач природного газу ПОЛУМ'Я-04    Щит керування Комплексу підігрівача природного газу ПОЛУМ'Я-04

ПРИЗНАЧЕННЯ
( повні характеристики знаходяться в паспорті на пристрій )

1. Комплекс регулювання подачі паливного газу в підігрівач природного газу ПОЛУМ'Я-04 (далі за текстом - "Комплекс") призначений для автоматичного контролю і керування процесу нагріву природного газу в підігрівачах газу і забезпечення стабілізації в заданих межах температуру газу, що підігрівається на виході підігрівача або на виході вузла редукування ГРС.
2. Комплекс призначений для роботи в режимі цілодобового автоматичного функціонування в якості:
   • автономного пристрою контролю і керування підігрівачем газу;
   • системи автоматичного керування технологічним устаткуванням ГРС (САУ ГРС).
3. Комплекс відрізняється від аналогічних комплексів інших виробників:
  • плавним регулюванням витрати паливного газу, що подається на газовий пальник;
   • мінімальним енергоспоживанням;
   • електроживленням тільки від джерел живлення постійного струму напругою (24±3) В;
   • автономної роботи за відсутності живлення від електричної мережі 220 В,
 • застосування вибухозахищених соленоідних приводів електромагнітних клапанів і вимірювальних перетворювачів тиску і температури, які можуть встановлюватися у вибухонебезпечних зонах.
   • вимірювання температури проміжного теплоносія і газу на виході підігрівача або на виході вузла редукування ГРС (згідно замовленню);
   • прийом і перетворення дискретних сигналів типу "сухий контакт", що поступають від датчиків-реле, встановлених в технологічному обв'язуванні підігрівача для контролю тиску паливного газу, рівня проміжного теплоносія розрідження в камері горіння і прориву трубного пучка;
   • контроль наявності полум'я пальників;
  • автоматичний розжиг, перехід в робочий стан, нормальний і аварійний режим в роботі, відключення підігрівача згідно заданому алгоритму;
  • підтримка в заданих границях температуру газу на виході підігрівача або на виході вузла редукування ГРС;
  • прийом команд керування підігрівачем, що поступають за ініціативою оператора ГРС з пульта щита керування підігрівачем газу (далі - пульт керування);
  • зберігання в пам'яті комплексу значень вимірюваних параметрів і повідомлень про події що відбуваються в технологічному процесі нагріву газу, і про дії оператора ГРС при керуванні комплексом з вказівкою дати і часу (з дискретністю 1 с) формування кожного повідомлення;
  • формування і видачу оператору ГРС узагальненого сигналу аварійної сигналізації із запам'ятовуванням першопричини аварії;
   • індикацію на рідкокристалічному індикаторі (РКІ) пульта керування поточних і заданих граничних значень вимірюваних параметрів, причин спрацьовування попереджувальної і аварійної сигналізації, а також причини несправності комплексу;
    • передачу по запиту "верхнього рівня" даних, сформованих комплексом в САУ ГРС або на диспетчерський пункт УМГ (ДП УМГ);
  • включення звукової і світлової сигналізації на ГРС і в будинку оператора.
4. Експлуатація комплексу допускається при температурі навколишнього повітря від мінус 40 до плюс 60 °С.
5. Комплекс випускається за технічних умов ТУ У 73.1-31283392-009-2004.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

1. Верхня границя вимірювань надмірного тиску встановлюється згідно замовленню в діапазоні . . . . - від 0,1 до 2,0 МПа.
2. Комплекс забезпечує вимірювання температури в діапазоні від мінус 40 до плюс 100 °С.
3. Границі приведеної похибки, що допускається, при вимірюваннях надмірного тиску газу складають ±0,15 або ±0,25 % верхньої границі вимірювань.
4. Границі основної абсолютної що допускається похибки при вимірюваннях температури складають ±0,5 °С або ±0,75 °С.
5. Комплекс має стандартний інтерфейс RS232 або RS485, що забезпечує можливість підключення комплексу до САУ ГРС або ПЕВМ для обміну даними і зчитування інформації.
6. Електроживлення соленоїдів керування клапанами підігрівача і комплексу здійснюється від джерела живлення постійного струму з номінальною напругою 24 В.
7. Споживана потужність Щита керування комплексом ПОЛУМ'Я-04 - 50 Вт.
8. Комплекс з автономним електроживленням від вбудованого джерела живлення постійного струму типу "тепло - електричний струм" після розжигу пальників і виходу підігрівача на режим нагріву газу живлення комплексу здійснюється від вказаного вбудованого джерела.
9. Розмір щита керування не більше . . . - 800 х 600 х 260 мм
10. Термін служби технічних засобів комплексу - не менше 12 років.
11. Фірма надає гарантійне обслуговування комплексу протягом 18 місяців і сервісне обслуговування протягом всього терміну служби.

Документація

Комплекс регулювання подачі паливного газу в підігрівач природного газу "ПОЛУМ'Я-04". (Щит керування). Паспорт
Дозвіл Держнаглядохоронпраці України на початок експлуатації об'єкту

Сертифікати

Свідоцтво про вибухозахищеність електроустаткування

Дозвіл Держнаглядохоронпраці України на початок експлуатації об'єкту