ДП УКРГАЗТЕХ
Забезпечення оперативного контролю і роботи технологічних вузлів ГРС.  Прийом і обробка сигналів від допоміжних систем контролю за роботою технологічного устаткування
Програмно-технічний комплекс ПТК ГРС  (САУ ГРС)

Монтаж програмно-технічного комплексу ПТК ГРС
(САУ ГРС)
Щит управлеіння ПТК ГРС
(САУ ГРС)


ПРИЗНАЧЕННЯ
/ повні характеристики знаходяться в паспорті на пристрій /

      Традиційне САУ ГРС реалізують на базі технологічного устаткування, якими за централі- зованою або децентралізованої схемою керують мікропроцесорні комплекси.
   Пропоновані децентралізовані програмно-технічні засоби інтегровані в технологічне устаткування і дозволяють компонувати САУ ГРС виходячи з технологічної схеми.
   Для компоновки САУ ГРС, як окремі функціональні ланки, пропонуються наступні технологічні вироби:
   • Підігрівач природного газу, наприклад, "Метан-5" з комплексом регулювання подачі паливного газу в підігрівач ПОЛУМ'Я-04;
   • Комплекс керквання редукуванням ГРС (КУР ГРС);
   • Інтелектуальні регулятори;
   • Комплекс одоризації газу ФЛОУТЕК-ТМ-Д;
   • Комплекс автоматичної заправки одорантом;
   • Комплекс комерційного обліку газу;
   • Блок керування краном з індикацією проміжного положення крана;
   • Комплекс телесигналізації і телекерування загальностанційним і допоміжним устаткуванням.
      1. САУ ГРС на базі програмно-технічних засобів інтегрованих в технологічне устаткування призначена для:
   • забезпечення оперативного контролю і роботи технологічних вузлів ГРС: перемикання, очищення газу, запобігання гидратостворювань (підігрів газу, введення метанолу), редукування, обліку газу і одоризації газу а також керування запобіжною арматурою;
   • прийому і обробки сигналів від допоміжних систем контролю за роботою технологічного устаткування ГРС: електропостачання, блискавкозахисту і захисту від статичної електрики, пожежовиявлення і пожежегасіння, сигналізації загазованості, охоронної сигналізації, захисту від корозії, опалювання і вентиляції, зв'язку і телемеханіки, відбору газу на власні потреби ГРС;
   • роботу в режимі цілодобового автоматичного функціонування.
    2. Технічні засоби САУ ГРС, встановлювані зовні вибухонебезпечної зони в приміщенні опера- торної, розміщуються в щиті контролю і керування ГРС. Технічні засоби є вибухозахищеними і можуть встановлюватися у вибухонебезпечних зонах, де можливе утворення вибухонебезпечних сумішей.
      3. Експлуатація САУ ГРС допускається при температурі навколишнього повітря від мінус 40 до плюс 60°С.
      4. САУ ГРС випускається за технічними умовами ТУ У 73.1-31283392-008-2004.


ТЕХНІЧНІ ДАНІ

      1. САУ ГРС забезпечує:
   • перетворення і вимірювання технологічних параметрів в контрольованих вузлах ГРС (температури, тиску, перепаду тиску, витрати, рівня);
   • прийом і перетворення дискретних сигналів типу "сухий контакт", що поступають від технологічного устаткування і допоміжних систем ГРС;
   • контроль положення кранів і запобіжної арматури;
   • прийом команд керування, що поступають за ініціативою оператора ГРС з пультів керування вузлом редукування і вузлом перемикання, встановлених на лицьовій панелі щита ЩКУ, або з диспетчерського пункту УМГ (ДП УМГ);
   • автоматичне і дистанційне керування кранами і запобіжною арматурою;
   • автоматичне і дистанційне включення/відключення ліній редукування;
   • автоматичне відключення ГРС при аварії;
   • захист споживачів від неприпустимих відхилень тиску газу на виході ГРС шляхом керування згідно заданому алгоритму кранами або регуляторами тиску ліній редукування при відхиленні тиску від заданих меж;
   • регулювання тиску а/або обмеження об'ємної витрати газу на виході вузла редукування ГРС шляхом зміни завдання встановленим на лініях редукування регуляторам тиску;
   • зберігання в пам'яті технічних засобів САУ ГРС значень вимірюваних параметрів і не менше 8000 повідомлень про події, що відбуваються при контролі і керуванні технологічним устаткуванням ГРС, і про дії оператора ГРС і диспетчера УМГ при керуванні САУ ГРС. При цьому фіксуються дата і час (з дискретністю 1 с) формування кожного повідомлення;
   • індикацію на рідкокристалічних індикаторах (ЖКІ), встановлених на пультах керування, поточних і заданих граничних значень вимірюваних параметрів, причин спрацьовування попереджувальної і аварійної сигналізації, а також причин несправності технічних засобів САУ ГРС;
   • відображення на моніторі операторського вбудованого комп'ютера мнемосхеми ГРС з індикацією на ній поточних значень вимірюваних параметрів, станів технологічного устаткування, відхилень від норми значень контрольованих технологічних параметрів, індикацію попереджувальних і аварійних ситуацій і причин їх виникнення, а також індикацію діагностичних повідомлень про роботу комплексів що входять до складу САУ ГРС;
   • керування з переносного пульта оператора кранами, виконавчими механізмами, введення і корегування граничних значень вимірюваних параметрів, виклик діагностичних повідомлень;
   • розрахунок витрати газу через вузол обліку;
   • облік маси введеного в газ одоранту;
   • облік витрати споживаної електроенергії;
   • передачу по запиту "верхнього рівня" даних, сформованих САУ ГРС, на ДП УМГ;
   • включення звукової і світлової сигналізації на ГРС і в будинку оператора;
   • передачу голосових повідомлень оператору ГРС і ДП УМГ по GSM каналу зв'язку.
      2. Верхня межа вимірювань надмірного тиску встановлюється згідно замовленню в діапазоні від 0,1 до 10,0 МПа.
     3. САУ ГРС забезпечує вимірювання температури в діапазоні від мінус 40 до плюс 100 °С.
    4. Межі приведеної похибки, що допускається, при вимірюваннях надлишкового тиску газу складають ±0,1; ±0,15 або ±0,25 % верхньої межі вимірювань.
   5. Межі основної абсолютної похибки, що допускається, при вимірюваннях температури складають ±0,5 °С або ±0,75 °С.
    6. САУ ГРС має стандартний інтерфейс RS232 або RS485, що забезпечує можливість підклю- чення до ПЕОМ для обміну даними і прочитування інформації.
    7. САУ ГРС забезпечує електроживлення соленоїдів керування кранами кожної керованої лінії редукування і соленоїдів управління запобіжною арматурою напругою постійного струму (24+3) або (110+5) В.
     8. Електроживлення технічних засобів САУ ГРС:
      • основне - від мережі змінного струму напругою від 160 до 250 В і частотою (50±1) Гц;
   • резервне - від джерела електроживлення постійного струму (акумуляторної батареї) з номінальною напругою 24 В. При відключенні електричної мережі 220 В САУ ГРС продовжує повноцінно функціонувати протягом 72 ч - забезпечується збереження вимірювальної інформації і нормальна робота всіх технічних засобів САУ ГРС.
      9. Термін служби технічних засобів САУ ГРС - не менше 12 років.


УСТАНОВКА І ОБСЛУГОВУВАННЯ

      1. Щит керування САУ ГРС розміщується в приміщенні (операторської) зовні вибухонебез- печної зони і кріпиться на плоскій опорі.
      2. Фірма надає гарантійне обслуговування технічних засобів САУ ГРС протягом 24 місяців і сервісне обслуговування протягом всього терміну служби.


Документація

Документація САУ ГРС розробляється для кожного об'єкту окремо. Паспорт


 На початок сторінки