ДП УКРГАЗТЕХ
Забезпечення оперативного контролю і роботи технологічних вузлів ГРС.  Прийом і обробка сигналів від допоміжних систем контролю за роботою технологічного устаткування
Програмно-технічний комплекс ПТК ГРС  (САУ ГРС)


Монтаж програмно-технічного комплексу ПТК ГРС
(САУ ГРС)
Щит управлеіння ПТК ГРС
(САУ ГРС)


ПРИЗНАЧЕННЯ

      Традиційне САУ ГРС реалізують на базі технологічного устаткування, яким по централізованій або децентралізованій схемі керують мікропроцесорні комплекси.
   Пропоновані децентралізовані програмно-технічні засоби інтегровані в технологічне устаткування і дозволяють компонувати САУ ГРС виходячи з технологічної схеми.
   Для компоновки САУ ГРС, як окремі функціональні ланки, пропонуються наступні технологічні вироби:
   • Підігрівач природного газу, наприклад, "Метан-5" з комплексом регулювання подачі паливного газу в підігрівач ПОЛУМ'Я-04;
   • Комплекс керквання редукуванням ГРС (КУР ГРС);
   • Інтелектуальні регулятори;
   • Комплекс одоризації газу ФЛОУТЕК-ТМ-Д;
   • Комплекс автоматичної заправки одорантом;
   • Комплекс комерційного обліку газу;
   • Блок керування краном з індикацією проміжного положення крана;
   • Комплекс телесигналізації і телекерування загальностанційним і допоміжним устаткуванням.
      1. САУ ГРС на базі програмно-технічних засобів інтегрованих в технологічне устаткування призначена для:
   • забезпечення оперативного контролю і роботи технологічних вузлів ГРС: перемикання, очищення газу, запобігання гидратостворювань (підігрів газу, введення метанолу), редукування, обліку газу і одоризації газу а також керування запобіжною арматурою;
   • прийому і обробки сигналів від допоміжних систем контролю за роботою технологічного устаткування ГРС: електропостачання, блискавкозахисту і захисту від статичної електрики, пожежовиявлення і пожежегасіння, сигналізації загазованості, охоронної сигналізації, захисту від корозії, опалювання і вентиляції, зв'язку і телемеханіки, відбору газу на власні потреби ГРС;
   • роботу в режимі цілодобового автоматичного функціонування.
      2. Технічні засоби САУ ГРС, встановлювані зовні вибухонебезпечної зони в приміщенні операторної, розміщуються в щиті (щитах) контролю і керування ГРС (щит ЩКУ). Технічні засоби, встановлювані на організованих ділянках вузлів, наприклад, редукування, обліку і одоризацыії газу, є вибухозахищеними і можуть встановлюватися у вибухонебезпечних зонах, де можливе утворення вибухонебезпечних сумішей категорій IIА і IIВ.
      3. Експлуатація САУ ГРС допускається при температурі навколишнього повітря від мінус 40 до плюс 60°С.
      4. САУ ГРС випускається за технічних умов ТУ У 73.1-31283392-008-2004.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

      1. САУ ГРС забезпечує:
   • перетворення і вимірювання технологічних параметрів в контрольованих вузлах ГРС (температури, тиску, перепаду тиску, витрати, рівня);
   • прийом і перетворення дискретних сигналів типу "сухий контакт", що поступають від технологічного устаткування і допоміжних систем ГРС;
   • контроль положення кранів і запобіжної арматури;
   • прийом команд керування, що поступають за ініціативою оператора ГРС з пультів керування вузлом редукування і вузлом перемикання, встановлених на лицьовій панелі щита ЩКУ, або з диспетчерського пункту УМГ (ДП УМГ);
   • автоматичне і дистанційне керування кранами і запобіжною арматурою;
   • автоматичне і дистанційне включення/відключення ліній редукування;
   • автоматичне відключення ГРС при аварії;
   • захист споживачів від неприпустимих відхилень тиску газу на виході ГРС шляхом керування згідно заданому алгоритму кранами або регуляторами тиску ліній редукування при відхиленні тиску від заданих меж;
   • регулювання тиску а/або обмеження об'ємної витрати газу на виході вузла редукування ГРС шляхом зміни завдання встановленим на лініях редукування регуляторам тиску;
   • зберігання в пам'яті технічних засобів САУ ГРС значень вимірюваних параметрів і не менше 8000 повідомлень про події, що відбуваються при контролі і керуванні технологічним устаткуванням ГРС, і про дії оператора ГРС і диспетчера УМГ при керуванні САУ ГРС. При цьому фіксуються дата і час (з дискретністю 1 с) формування кожного повідомлення;
   • індикацію на рідкокристалічних індикаторах (ЖКІ), встановлених на пультах керування, поточних і заданих граничних значень вимірюваних параметрів, причин спрацьовування попереджувальної і аварійної сигналізації, а також причин несправності технічних засобів САУ ГРС;
   • відображення на моніторі операторського вбудованого комп'ютера мнемосхеми ГРС з індикацією на ній поточних значень вимірюваних параметрів, станів технологічного устаткування, відхилень від норми значень контрольованих технологічних параметрів, індикацію попереджувальних і аварійних ситуацій і причин їх виникнення, а також індикацію діагностичних повідомлень про роботу комплексів що входять до складу САУ ГРС;
   • керування з переносного пульта операторського вбудованого комп'ютера кранами, виконавчими механізмами, введення і корегування граничних значень вимірюваних параметрів, виклик діагностичних повідомлень;
   • розрахунок витрати газу через вузол обліку;
   • облік маси введеного в газ одоранту;
   • облік витрати споживаної електроенергії;
   • передачу по запиту "верхнього рівня" даних, сформованих САУ ГРС, на ДП УМГ;
   • включення звукової і світлової сигналізації на ГРС і в будинку оператора;
   • передачу голосових повідомлень оператору ГРС і ДП УМГ по GSM каналу зв'язку.
      2. Верхня межа вимірювань надмірного тиску встановлюється згідно замовленню в діапазоні від 0,1 до 10,0 МПа.
      3. САУ ГРС забезпечує вимірювання температури в діапазоні від мінус 40 до плюс 100 °С.
      4. Межі приведеної похибки, що допускається, при вимірюваннях надмірного тиску газу складають ±0,1; ±0,15 або ±0,25 % верхньої межі вимірювань.
      5. Межі основної абсолютної похибки, що допускається, при вимірюваннях температури складають ±0,5 °С або ±0,75 °С.
      6. САУ ГРС має стандартний інтерфейс RS232 або RS485, що забезпечує можливість підклю- чення до ПЕОМ для обміну даними і прочитування інформації.
      7. САУ ГРС забезпечує електроживлення соленоїдів керування кранами кожної керованої лінії редукування і соленоїдів управління запобіжною арматурою напругою постійного струму (24+3) або (110+5) В.
      8. Електроживлення технічних засобів САУ ГРС:
   • основне - від мережі змінного струму напругою від 160 до 250 В і частотою (50±1) Гц;
   • резервне - від джерела електроживлення постійного струму (акумуляторної батареї) з номінальною напругою 24 В. При відключенні електричної мережі 220 В САУ ГРС продовжує повноцінно функціонувати протягом 72 ч - забезпечується збереження вимірювальної інформації і нормальна робота всіх технічних засобів САУ ГРС.
      9. Середній повний термін служби технічних засобів САУ ГРС - не менше 12 років.

УСТАНОВКА І ОБСЛУГОВУВАННЯ

      1. Щит керування САУ ГРС розміщується в приміщенні (операторської) зовні вибухонебез- печної зони і кріпиться на плоскій опорі.
      2. Фірма надає гарантійне обслуговування технічних засобів САУ ГРС протягом 24 місяців і сервісне обслуговування протягом всього терміну служби.

Документація

Документація САУ ГРС розробляється для кожного об'єкту окремо. Паспорт


 На початок сторінки