Утилізатор пари   • Патенти   • Демонстрація работи комплексу   • Призначення   • Технічні дані  
Документація   • Сертифікати   • Порівняльні характеристики   • Основні відмінності

КОМПЛЕКС ОДОРИЗАЦІЇ ГАЗУ ФЛОУТЕК-ТМ-Д

Комплекс ФЛОУТЕК-ТМ-Д
Налаштування щита Комплекса ФЛОУТЕК-ТМ-Д
Комплекс ФЛОУТЕК-ТМ-Д


У В А Г А,   Н О В И Н А   !

При виготовленні насосів і клапанів установок одоризації висуваються високі вимоги до точності виготовлення їх деталей, мінімізації зазорів, допусків і посадок. Основною причиною відмов застосованих виробів є наявність механічних включень в одоранті, які незважаючи на наявність фільтрів, все ж потрапляють в рушійні вузли цих виробів.
З 23 жовтня 2015 року експлуатується одоризаційна установка виробництва ТОВ «ДП УКРГАЗТЕХ, в якій виключені фільтри для очищення одоранту. За всіма технічними характеристиками ця установка повністю відповідає технічним умовам. Застосування таких установок значно знижує вимоги до якості одоранту і спрощує їхексплуатацію.

Неавтоматичні «ґнотові» установки застосовуються на об'єктах, де витрата газу на годину може не перевищувати кілька одиниць (десятків) кубів. Принцип їх роботи нагадує роботу старих гасових ламп, що використовують ґнот для подачі рідини (гасу). Установка одоризації «ФЛОУТЕК-ТМ-Д», оснащена мікродозуючим насосом з дозою подачі одоранту порядку 0,005 г (5 мг), дозволяє вести технологічний процес одоризації в автоматичному режимі, тобто з прив'язкою подачі мікродоз пропорційно обсягу газу, що проходить.

Під час експлуатації одоризаційних установок необхідно контролювати рівень одоранту у ємкості для зберігання одоранту. Це ускладнюється тим, що ємкість зберігання знаходиться під землею. Для вирішення цього завдання розроблений комплекс вимірювання рівня "ФЛОУТЕК-ТМ-У". Принцип роботи вимірника заснований на вимірюванні перепаду тиску між нижнім і верхнім рівнями ємкості зберігання. Відмінною рисою цього рівнеміра є спосіб підключення до ємкості тільки через заправну горловину, без виконання врізання в нижню частину ємкості. При цьому вимірний прилад може бути розміщений як по місцю, так і дистанційно на відстані 5-10 м. Рівнемір може сигналізувати про вихід рівня за рамки встановлених меж.

При заправці вручну робочої ємності одорантом з ємності зберігання (підземна ємність) необхідно заздалегідь підбурити високий тиск пари одоранту з робочої ємкості (як правило в атмосферу). З метою зменшення шкідливих викидів в атмосферу і автоматизації процесу заправки одорантом розроблена модифікація установки одоризації із заправкою блоку подачі одоранту безпосередньо з підземної ємкості. Така заправка забезпечується за допомогою насосу НД-2 у вакуумному виконанні. При цьому ємкість зберігання одоранту і витратомір знаходяться під тиском до 0,7 бар, що відповідає допустимому тиску в ємкості зберігання. Подача одоранту в газопровід здійснюється за допомогою насосу високого тиску. Робоча ємкість одоранту виконує роль аварійного запасу для одоризації газу уручну.ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИЙ УТИЛІЗАТОР ПАРИ ОДОРАНТУ   ("мультиплікатор")

   Екологічно чистий утилізатор пари одоранту ("Мультиплікатор") призначений для відкачування пари одоранту з робочої або підземної ємностей та скидання пари у вихідний колектор ГРС.
  Принцип роботи заснований на відборі газу з вхідного колектора ГРС і подальшого скидання цієї частини газу у вихідний колектор разом з парами одоранту. Таким чином виключається витік в атмосферу пари одоранту і робить цю систему екологічно безпечною !
 Мультиплікатор має пневматичний привід, для управління яким використовується контролер разом з електромагнітними клапанами.

Патенти на комплекси ФЛОУТЕК-ТМ-Д
( розробник та виробник Комплексів ТОВ "ДП УКРГАЗТЕХ" )

Патент на винахід № 98200 спосіб одоризації природного газу    Патент на винахід № 114564 спосіб одоризації природного газу

Демонстраційний вариант работи комплексу одоризації газу ФЛОУТЕК-ТМ-Д
(ступінь одоризації газу 16 г одоранту - на 1000 нм3 газу)


ПРИЗНАЧЕННЯ

( повні характеристики знаходяться в паспорті на пристрій )


1. Комплекс ФЛОУТЕК-ТМ-Д призначений для нормованого дозування одорантом потоку природного або скрапленого газу, що проходить по газопроводу з метою додавання до газу специфічного запаху з метою своєчасного виявлення витоків газу споживачем. Одорізація газу здійснюється шляхом подачі дозуючим клапаном або насосом в потік газу мікродоз одоранту і вимірювання кількості мікродоз одоранта.
2. Комплекс ФЛОУТЕК-ТМ-Д забезпечує регулювання ступеня одоризації газу шляхом зміни інтервалу часу між видачами встановлених доз одоранту і обчислення витрати одоранту залежно від зміряної витрати природного газу і його складу.
3. Через перекривну арматуру Комплекс може підключатися до діючої на ГРС одоризаційної установки краплинного типу.
4. Комплекс ФЛОУТЕК-ТМ-Д відрізняється від аналогічних комплексів інших виробників можливістю вимірювання кожної виданої дози і наявністю погодинних і добової бази даних витрати одоранту прив'язаних до об'єму газу що пройшов.
5. Комплекс ФЛОУТЕК-ТМ-Д виробляється серійно за технічних умов ТУ У 33.3-22192141-004-2002 і може експлуатуватися у всіх кліматичних зонах.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

1. Відхилення ступеня одоризації газу від заданого значення, визначеного за результатами хімічного аналізу, не перевищує ±0,9 %.
2. Максимальна витрата газу, що одорується при ступені одоризації 16 г на 1000 м3 - складає 300 000,0 м3/годину.
3. Максимальний тиск газу в трубопроводі:
- для магістральних газопроводів і ГРС . . . - 16 бар;
- для заправних станцій АГНКС . . - 76 бар.
4. Експлуатація Комплексу ФЛОУТЕК-ТМ-Д допускається при наступних умовах:
   - температура навколишнього повітря від мінус 30 до 50 °С;
   - відносна вогкість до 98 % при температурі 35 °С.
5. Живлення Комплексу ФЛОУТЕК-ТМ-Д здійснюється від мережі змінного струму напругою від 160 до 250 В і частотою (50 ±1) Гц.
6. Електрична потужність споживана Комплексом ФЛОУТЕК-ТМ-Д не більше 70 ВА.
7. При відключенні електричної мережі 220 В Комплекс ФЛОУТЕК-ТМ-Д повноцінно функціонує протягом доби за рахунок наявності в складі комплексу резервного джерела живлення постійного струму (акумулятор).
8. Габаритні розміри комплексу (залежно від варіанту поставки) - не більше 2300 x 1400 x 1250 мм
9. Маса (залежно від варіанту поставки)   - від 290 до 430 кг.
10. Термін служби технічних засобів Комплексу ФЛОУТЕК-ТМ-Д   - не менше 10 років.

Документація

Комплекс одоризації газу ФЛОУТЕК-ТМ-Д. Керівництво з експлуатаціїи
Комплекс одоризації газу ФЛОУТЕК-ТМ-Д. Паспорт
Пристрій інформаційного доступу АРБІТР-ОД. Паспорт
Форма замовної специфікації комплексу ФЛОУТЕК-ТМ-Д

Сертифікати

Система управління якістю.

Повідомлення про відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу.

Сертифікат експертизи типу. Комплекси одоризації ФЛОУТЕК-ТМ-Д

Дозвіл "Держгірпромнагляду" України на продовження експлуатації об'єкта

Порівняльні   характеристики

( установок одоризації газу провідних виробників )

     Існуюча норма ступеня одоризації природного газу - 16 г на 1000 м3.
Для підтримки ступеня одоризації газу установки повинні виконувати наступні функції:
№   функції:
1. Безпосереднє зчитування інформації по цифровому інтерфейсу з Обчислювачів витрати природного газу.
2. Прогнозування витрати (об'єму) газу що одорується.
3. Безперервне вимірювання дози уприскуваного одоранту.
4. Корекція уприскуваної дози одоранту до заданого значення.
5. Облік первинного змісту одоранта в природному газі до одоризації.

Наявність функцій в Установках одоризації газу приведені в таблицях
 Функ-
ції: 
Основні виробники установок одоризації газу
LEWA
(Німеччина)
ФЛОУТЕК-ТМ-Д
(Україна)
Tartarini
(Італія)
1
 Відсутня  
(приймаються число-імпульсні дискретні сигнали від Обчислювачів ФЛОУТЕК-ТМ, SuperFlo, УТГ, Флоинек)
Присутня
(у складі з задіяним
  "Пристроєм ПСК-ОД").
(Можливе постачання комплексу з число-імпульсним дискретним виходом)
 Присутня 
2
Відсутня
Присутня
Відсутня
3
Присутня
(вимірюється не маса, а об'єм дози)
Присутня
Присутня
(вимірюється не маса, а об'єм дози)
4
Відсутня
(з достовірністю
60 % - 70 %)
Присутня
Нема інформації
5
Присутня
Присутня
Присутня

Продовження таблиці

 Функ-
ції: 
Інші виробники установок одоризації газу
КСОГ2
(Україна)
Одогаз *
(Україна)
1
 Відсутня  
(приймають тільки число - імпульсні дискретні сигнали від Обчислювачів ФЛОУТЕК-ТМ, SuperFlo, УТГ, Флоинек)
  Присутня * 
2
Відсутня
Присутня *
3
Відсутня
(є тільки   середньодобові   спостереження)
Присутня *
4
Відсутня
Присутня *
5
Відсутня
Присутня *

 P.S. - Пояснення до функцій!

 Функція 1 - реалізація у складі з іншими Обчислювачами обмежена потужністю процесора цих Обчислювачів. При частоті читання з обчислювача інформації про об'єм (витрату) газу більше f граничної - останній може "зависати". Тому, в Обчислювачах "SuperFlo", "Флоінек", "УТГ" - передбачений число-імпульсний дискретний вихід, який видає значення після проходження заданого об'єму газу. Метод отримання інформації в число-імпульсному вигляді прив'язаний до фіксованих міток часу, які визначаються циклом розрахунку об'єму газу процесора Обчислювача (як правило 1 - 6 сек.). Похибка вимірювання витрати газу при такому методі може досягати 20% - 40%.

 Функція 2 - при використанні число-імпульсної інформації практично неможливо.

 Функція 3 - безперервне вимірювання об'єму уприскуваної дози одоранту залежить від впливу температури навколишнього середовища. Відомо, що густина одоранту взимку і влітку може відрізнятися приблизно на 10%, що позначається на точності уприскуваної маси одоранту для установок фірми "LEWA" і "Tartarini". (В установці "КСОГ2" є тільки середньодобове спостереження об'єму уприскуваного одоранту.)
  Про стабільність відпускаємої дози через дозуючий клапан з фіксованим отвором, що "калібрується в умовах виробника" мови взагалі не може бути, оскільки на дозу впливає множина чинників: рівень одоранту в ємкості, стабільність і різниця тиску, температура, непостійність сил натягнення краплі, ступінь чистоти одоранту, притупленість кромок і т.п.

Функція 4 - може виконуватися за інтегральною сумарною (наприклад, 20 доз) в установках фірми "LEWA" і "Tartarini". В установці "Одогаз" утруднена із-за нестабільності, властивій схемі вимірювання. Для установки "КСОГ2" ця функція принципово нерозв'язна оскільки відсутнє безперервне автоматичне вимірювання дози рідини що одорирується. Крім того метод дозування прийнятий в установці "КСОГ2" потенційно небезпечний, оскільки може привести до недоливам дози одоранту, а у разі переливу - до екологічного забруднення. У західній Європі, в Україні та у РФ від таких методів дозування відмовилися.

  Функція 5 - облік первинного змісту одоранта в природному газі до одоризації.

  * - Технологічна схема установки одоризації "Одогаз" повторює ранню опцію установки "ФЛОУТЕК-ТМ-Д" (на базі клапана, мірної трубки, насоса і т.д.) зняту з виробництва у 2011 році з властивих цій опції нестабільності в процесі вимірювання.

 Коментар (пояснення):

1. Для виключення похибки одорування газу ТОВ "ДП УКРГАЗТЕХ" рекомендуємо отримувати інформацію від Обчислювача обліку газу відразу в цифровому коді.
P.S. компанії, які застосовують інформацію у вигляді число-імпульсних сигналів керування призводить до певного ступеня похибки одорування газу!

Основні відмінності Комплексів одоризації газу ФЛОУТЕК-ТМ-Д

( від інших виробників )


     1. Комплекс ФЛОУТЕК-ТМ-Д забезпечує вимірювання ваги кожної дози одоранта, що відпускається!
Установки фірм "LEWA", "Тартаріні" і "RMA" вимірюють обсяг одоранту що дозується.
Установка КСОГ-2 взагалі не вимірює дозу одоранту.
  Технологічна схема установки одоризації "Одогаз" та саратівські блоки одоризації (БО, БО-М, одоризатори ґнотового типу - виробництва РФ) - ТОВ ЗАВОД "САРАТОВГАЗАВТОМАТИКА" повторюють ранню опцію установки "ФЛОУТЕК-ТМ-Д" (на базі наповнюючого клапану, мірної трубки, насосу . . .) зняту нами з виробництва багато років тому яка відрізняється нестабільністю процесу вимірювання одоранту, що дозується.
  Примітка: При вимірюванні температури навколишнього середовища змінюється густина одоранту (і як наслідок - обсяг приблизно на 10%).

   2. Комплекс ФЛОУТЕК-ТМ-Д забезпечує вимірювання кожної дози одоранту що відпускається, у тому числі забезпечує вимір зворотнього потоку одоранту через насос. Вимірювання зворотнього потоку дозволяє не допустити «заповітрювання дозуючого насосу» і не допустити з цієї причини зупинку процесу одоризації за тривалих паузах між подаваними дозами (як літні витрати газу, відсутність одоранту в єностях АГНКС і скрапленого газу) навіть з насосами фірми LEWA. Решта комплексів вимірюють інтегральну, тобто сумарну дозу одоранту і не можуть вимірювати зворотній потік.

  3. Комплекс ФЛОУТЕК-ТМ-Д передбачає безпосереднє зчитування інформації з Обчислювачів про витрату газу, що виключає похибку отримання витрати одоранту при отриманні дискретного сигналу про витрату (похибка по миттєвій витраті може доходити до 50%).

   4. Виробник комплексів одоризації ФЛОУТЕК-ТМ-Д і всіх складових частин знаходиться в Україні, має представництво в Росії, що дозволяє забезпечувати необхідний сервіс і заміну комплектуючих.

   5. Комплекси ФЛОУТЕК-ТМ-Д мають виконання (опцію), коли одорант подається в мірну трубку безпосередньо з підземної ємності зберігання.
Насоси інших фірм, які застосовані в установках одоризації, працюють тільки під "наливом" і не можуть всмоктувати одорант з підземної ємності.
  Застосування підземної ємності дозволяє підтримувати оптимальну температуру зберігання одоранту взимку і влітку, та не допускати замерзання вологи взимку і кипіння одоранту влітку.

   6. Останні модифікації комплексів одоризації ФЛОУТЕК-ТМ-Д з наповненням одоранту безпосередньо з підземної ємності виключає викиди пари одоранту в атмосферу з проміжної робочої ємності при заправці в ручному режимі, що суттєво відрізняє її від аналогічних установок з екологічної безпеки.
  Крім того, при відносно чистому одоранту в такому режимі установки ФЛОУТЕК-ТМ-Д можуть функціонувати протягом одного-двох кварталів без участі обслуговуючого персоналу.

  7. В установках одоризації ФЛОУТЕК-ТМ-Д є опція, в складі якої не використовуються фільтри очищення одоранту, так як вона має можливість функціонувати з відносно брудним одорантом у відповідних діапазонах витрати.

  8. Також є опція установки одоризації ФЛОУТЕК-ТМ-Д, що працює в автоматичному режимі, для діапазонів витрати ручних гнотових установок. У цій установці мінімальна разова уприскувана доза становить 0,005 грам (5 мг).

  9. Розроблені дві економічні опції однонасосних установок одоризації з вимірюванням величини дози одоранту, що дозується.

 10. Установка одоризації може працювати в автономному режимі (без втручання персоналу) близько року. Протягом цього ж періоду не відбувається забруднення навколишнього середовища, тому відсутня необхідність стравлювання пари одоранту при заправці робочої ємності.
  Автономна робота установки забезпечує безпосередню подачу одоранту з ємності зберігання в газову трубу. Час автономної роботи установки залежить від обсягу ємності зберігання одоранту (1-3 куб.м3) та якості попередньої фільтрації одоранту при заповненні в ємність зберігання.
  Для забезпечення такого режиму роботи в установці використовується спеціальна технологія сепарації газу з одоранту, що є НОУ-ХАУ виробника.
  Газорозподільні станції з використанням такої установки можуть працювати в автоматичному режимі без постійного обслуговуючого персоналу. Ця можливість істотно відрізняє комплекс ФЛОУТЭК-ТМ-Д від установок інших виробників.
  Така опція є в установках одоризації ФЛОУТЕК-ТМ-Д, яка замінює мікродозуючі ручні "фітінгові" установки на автоматичні з мінімальною разовою дозою одоранту 0,005 г. ( 5 мг.) За даними, наявними у розробників, автоматичні "фітінгові" установки на цей час не виробляються.