ДП УКРГАЗТЕХ
Комплекс "ФЛОУТЕК-ТМ-Д" відрізняється від аналогічних комплексів можливістю вимірювання кожної виданої дози і наявністю погодинних і добових баз даних витрати одоранту, прив'язаних до об'єму газу що пройшов . . .
КОМПЛЕКС ОДОРИЗАЦІЇ ГАЗУ ФЛОУТЕК-ТМ-Д


Комплекси ФЛОУТЕК-ТМ-Д в різних варіантах монтажу

- в стандартному варіанті монтажу
(8 видів)
- щит керування двох незалежних одоризаційних установок
- на датковій рамі
(2 вида)  У В А Г А ,   Н О В И Н А   !!!
  (розширені можливості одоризаційних установок)
 Прорив у технології одоризації   (Безфільтрова технологія одоризації газу)
 Автоматичні «ґнотові» установки
 Безпосередня заправка з підземної ємності
 Підключення до ємності без врізання   Патенти на комплекси ФЛОУТЕК-ТМ-Д
<розробник та виробник ТОВ "ДП УКРГАЗТЕХ">

Патент на винахід № 98200
спосіб одоризації природного газу

Патент на винахід № 114564 спосіб одоризації природного газу
Патент на винахід № 114564
спосіб одоризації природного газу

   
Екологічно   чистий   утилізатор   ("Мультипликатор")

  Екологічно чистий утилізатор ("Мультиплікатор") призначений для відкачування парів одоранту з робочої а/або підземної ємностей у вихідний колектор ГРС.
      Принцип роботи заснований на відборі газу з вхідного колектора ГРС і подальшого скидання у вихідний колектор разом з парами одоранту.
     Мультиплікатор має пневматичний привід, для управління яким використовується контролер разом з електромагнітними клапанами.


Установка ФЛОУТЕК-ТМ-Д в умовах північних широт

Демонстраційний вариант работи комплексу одоризації газу ФЛОУТЕК-ТМ-Д
(об'єм відпускаємої дози одоранту при ступені одоризації 16 г на 1000 нм3 газу)

ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСУ ФЛОУТЕК-ТМ-Д
     1. Комплекс ФЛОУТЕК-ТМ-Д призначений для нормованого дозування одорантом потоку природного або скрапленого газу, що проходить по газопроводу з метою додавання газу специфічного запаху з метою своєчасного виявлення витоків газу споживачем. Одорізація газу здійснюється шляхом подачі дозуючим клапаном або насосом в потік газу мікродоз одоранту і вимірювання кількості мікродоз одоранта.
      2. Комплекс ФЛОУТЕК-ТМ-Д забезпечує регулювання ступеня одоризації газу шляхом зміни інтервалу часу між видачами встановлених доз одоранту і обчислення витрати одоранту залежно від зміряної витрати природного газу і його складу.
      3. Через перекривну арматуру Комплекс може підключатися до діючої на ГРС одоризаційної установки краплинного типу.
    4. Комплекс ФЛОУТЕК-ТМ-Д відрізняється від аналогічних комплексів можливістю вимірю- вання кожної виданої дози і наявністю погодинних і добових баз даних витрати одоранту, прив'язаних до об'єму газу що пройшов.
      5. Комплекс ФЛОУТЕК-ТМ-Д виробляється серійно за технічними умовами ТУ У 33.3-22192141-004-2002 і може експлуатуватися у всіх кліматичних зонах СНД.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
      1. Відхилення ступеня одоризації газу від заданого значення, визначуваного по результатам хімічного аналізу, не перевищує ±0,9 %.
    2. Максимальна витрата газу, що одорується (при ступені одоризації 16 г на 1000 н3 газу) складає 300000 м3/год.
      3. Максимальний тиск газу в трубопроводі:
- для магістральних газопроводів і ГРС . . - 16 бар;
- для заправних станцій АГНКС . . . . . . . . - 76 бар.
      4. Експлуатація Комплексу ФЛОУТЕК-ТМ-Д допускається при наступних умовах:
- температура навколишнього повітря від мінус 30 до 50 °С;
- відносна вогкість до 98 % при температурі 35 °С.
     5. Живлення Комплекса ФЛОУТЕК-ТМ-Д здійснюється від мережі змінного струму напругою від 160 до 250 В і частотою (50 ±1) Гц.
      6. Електрична потужність, споживана Комплексом ФЛОУТЕК-ТМ-Д не більше 70 ВА.
    7. При відключенні електричної мережі 220 В Комплекс ФЛОУТЕК-ТМ-Д повноцінно функці- онує в перебігу доби за рахунок наявності в складі резервного джерела живлення постійного струму (акумулятор).
      8. Габаритні розміри - не більше 2300 x 1400 x 1250 мм
      9. Маса (залежно від варіанту поставки) - від 290 до 430 кг.
      10. Середній термін служби технічних засобів Комплексу ФЛОУТЕК-ТМ-Д - не менше 10 років.

Документація

(1 862 kb)

Комплекс одоризації газу ФЛОУТЕК-ТМ-Д. Керівництво з експлуатаціїи

(195 kb)

Комплекс одоризації газу ФЛОУТЕК-ТМ-Д. Паспорт

(233 kb)

Пристрій інформаційного доступу АРБІТР-ОД. Паспорт

(47 kb)

Форма замовної специфікації комплексу ФЛОУТЕК-ТМ-Д
Сертифікати

(189 kb)

Система управління якістю.

(337 kb)

Повідомення про схвалення системи управління якістю.

(2026 kb)

Сертифікат експертизи типу. Комплекси одоризації ФЛОУТЕК-ТМ-Д

(1,02 Mb)

Сертифікат відповідності. Комплекси одоризації ФЛОУТЕК-ТМ-Д

(97 kb)

Дозвіл "Держгірпромнагляду" України на продовження експлуатації об'єкта


ПОРІВНЯЛЬНІ   ХАРАКТЕРИСТИКИ
установок одоризації газу основних виробників
       Установки одоризації призначені для забезпечення стабільної концентрації одоранту в природному газі.
Існуюча норма ступеня одоризації природного газу 16г на 1000 ст. м3.
   Для підтримки заданого ступеня одоризації установки повинні виконувати наступні
функції:
 1. Безпосереднє прочитування інформації з обчислювачів витрати природного газу.
 2. Прогнозування витрати (об'єму) газу що одорується.
 3. Безперервне вимірювання дози уприскуваного одоранту.
 4. Управління (корекція) уприскуваної дози одоранту до заданого значення.
 5. Облік первинного змісту одоранта в природному газі до одоризації.

   Наявність функцій в установках одоризації приведені в таблиці:


Функ-
ції :
Установки одоризації основних виробників
"LEWA"
"ФЛОУТЕК-ТМ-Д"
"Tartarini"
"КСОГ2"
"Одогаз" *
1
  Відсутня  
/ приймаються число-імпульсні дискретні сигнали від обчислювачів "ФЛОУТЕК-ТМ", "SuperFlo", "УТГ", "Флоинек" /
Присутня
у складі обчислювача, що не перевищує ресурс       обчислювальної       потужності за рахунок застосування
"Пристрій УСК-ОД".
/На вимогу замовника можливе постачання "ФЛОУТЕК-ТМ" з число-імпульсним дискретним виходом /
  Відсутня  
/ приймаються число-імпульсні дискретні сигнали від обчислювачів "ФЛОУТЕК-ТМ", "SuperFlo", "УТГ", "Флоинек" /
  Відсутня  
/ приймаються число-імпульсні дискретні сигнали від обчислювачів "ФЛОУТЕК-ТМ", "SuperFlo", "УТГ", "Флоинек" /
Присутня *
2
Відсутня
Присутня
Відсутня
Відсутня
Присутня *
3
Присутня
/ вимірюється не маса, а об'єм дози /
Присутня
Присутня
/ вимірюється не маса, а об'єм дози /
Відсутня
/ є тільки середньодобові спостереження /
Присутня *
4
Відсутня
/ з достовірностю
60 % - 70 % /
Присутня
Нема інформації
Відсутня
Присутня *
5
Присутня
Присутня
Присутня
Відсутня
Присутня *

    Функція 1 - реалізація у складі з іншими обчислювачами обмежена потужністю процесора цих обчислювачів. При частоті читання з обчислювача інформації про об'єм (витрату) газу більше f граничноюї - останній може "зависати". Тому, в обчислювачах "SuperFlo", "Флоінек", "УТГ" - передбачений число-імпульсний дискретний вихід, який видає після проходження заданого об'єму газу. Метод отримання інформації в число-імпульсному вигляді прив'язаний до фіксованих міток часу, які визначаються циклом розрахунку об'єму газу (як правило 1 - 6 сек.) процесора обчислювача. Похибка вимірювання витрати газу при такому методі може досягати 20% - 40%.
  Функція 2 - при використанні число-імпульсної інформації практично неможлива.
  Функція 3 - безперервним вимірюванням об'єму уприскуваної дози одоранту залежить від впливу температури навколишнього середовища. Відомо, що густина одоранту взимку і влітку може відрізнятися приблизно на 10%, що природно позначається на точності уприскуваної маси одоранту для установок фірми "LEWA" і "Tartarini". В установці "КСОГ2" є тільки середньодобове спостереження об'єму уприскуваного одоранту. Про стабільну дозу через дозуючий клапан з тим, що "калібрується в умовах виробника" отворі мови взагалі не може бути, оскільки на дозу впливає множина чинників: рівень одоранту в ємкості, стабільність і різниця тиску, температура, непостійність сил натягнення краплі, ступінь чистоти одоранту, притупленість кромок і т.п.
  Функція 4 - може вирішуватися в установках фірми "LEWA" і "Tartarini", в установці "Одогаз" утруднена із-за нестабільності, властивій схемі вимірювання. Для установки "КСОГ2" ця функція принципово нерозв'язна, оскільки відсутнє безперервне автоматичне вимірювання дози рідини що одорирується. Крім того, метод дозування прийнятий в цій установці потенційно небезпечний, оскільки може привести до недоливам дози одоранту, а у разі переливу - до екологічного забруднення. У західній Європі, в Україні та у РФ від таких методів дозування вже відмовилися.
  Функція 5 - облік первинного змісту одоранта в природному газі до одоризації.

  * - Технологічна схема установки одоризації "Одогаз" повторює ранню опцію установки "ФЛОУТЕК-ТМ-Д" (на базі клапана, мірної трубки, насоса...) зняту з виробництва кілька років тому з властивих цій опції нестабільності в процесі вимірювання.
   
ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ
комплексу одоризації газу ФЛОУТЕК-ТМ-Д
1
    Комплекс ФЛОУТЕК-ТМ-Д забезпечує вимірювання ваги одоранту, що дозується.
Установки фірм "LEWA", "Тартаріні" і "RMA" вимірюють обсяг одоранту що дозується. Установка КСОГ-2 взагалі не вимірює дозу.
  Технологічна схема установки одоризації "Одогаз" повторює ранню опцію установки "ФЛОУТЕК-ТМ-Д" (на базі наповнюючого клапану, мірної трубки, насосу), зняту з виробництва багато років тому і відрізняється нестабільністю процесу вимірювання одоранту, що дозується.
  Примітка: При вимірюванні температури навколишнього середовища змінюється густина одоранту (і як наслідок-обсяг приблизно на 10%).
2
  Комплекс ФЛОУТЕК-ТМ-Д забезпечує вимірювання кожної дози одоранту що відпускається, у тому числі забезпечує вимір зворотного потоку одоранту через насос. Вимірювання зворотного потоку дозволяє не допустити «заповітрювання дозуючого насосу» і не допустити з цієї причини зупинку процесу одоризації за тривалих паузах між подаваними дозами (як літні витрати газу, відсутність одоранту в єностях АГНКС і скрапленого газу) навіть з насосами фірми LEWA. Решта комплексів вимірюють інтегральну, тобто сумарну дозу одоранту і не можуть вимірювати зворотній потік.
3
  В якості гумових ущільнювачів зарубіжних виробників установок в насосах і клапанах застосовується матеріал "вітон", який зберігає пластичність до мінус 10 °С. Гумові ущільнювачі наших установок зберігають пластичність до мінус 40 °С.
4
  Комплекс ФЛОУТЕК-ТМ-Д передбачає безпосереднє зчитування інформації з обчислювачів про витрату газу, що виключає похибку отримання витрати одоранту при отриманні дискретного сигналу про витрату (похибка по миттєвій витраті може доходити до 50%).
5
  Виробник комплексів одоризації ФЛОУТЕК-ТМ-Д і всіх комплектуючих знаходиться в Україні, має представництво в Росії, що дозволяє забезпечувати необхідний сервіс і заміну комплектуючих.
6
  Комплекси ФЛОУТЕК-ТМ-Д мають виконання (опцію), коли одорант подається в мірну трубку безпосередньо з підземної ємності зберігання.
Насоси інших фірм, які застосовані в установках одоризації, працюють тільки під "наливом" і не можуть всмоктувати одорант з підземної ємності.
  Застосування підземної ємності дозволяє підтримувати оптимальну температуру зберігання одоранту взимку і влітку, та не допускати замерзання вологи взимку і кипіння одоранту влітку.
7
 Останні модифікації комплексів одоризації ФЛОУТЕК-ТМ-Д з наповненням одоранту безпосередньо з підземної ємності виключає викиди парів одоранту в атмосферу з проміжної робочої ємності при її ручній заправці, що вигідно відрізняє її від аналогічних установок з екологічної безпеки.
  Крім того, при відносно чистому одоранту в такому режимі установки ФЛОУТЕК-ТМ-Д можуть функціонувати протягом одного-двох кварталів без участі обслуговуючого персоналу.
8
 В установках одоризації ФЛОУТЕК-ТМ-Д є опція, в складі якої не використовуються фільтри очищення одоранту, так як вона має можливість функціонувати з відносно брудним одорантом у відповідних діапазонах витрати.
9
  Також є опція установки одоризації ФЛОУТЕК-ТМ-Д, що працює в автоматичному режимі, для діапазонів витрати ручних гнотових установок. У цій установці мінімальна разова уприскувана доза становить 0,005 грам.
10
  Розроблені дві економічні опції однонасосних установок одоризації з вимірюванням величини дози одоранту, що дозується.
11
  Установка одоризації може працювати в автономному режимі (без втручання персоналу) в середньому близько року. Протягом цього ж періоду не відбувається забруднення навколишнього середовища, тому відсутня необхідність стравлювання парів одоранту при заправці робочої ємності.
  Автономна робота установки забезпечується безпосередньою подачею одоранту з ємності зберігання в газову трубу. Час автономної роботи установки залежить від обсягу ємності зберігання одоранту (1-3 куб.метрів) та якості попередньої фільтрації одоранту при заповненні в ємність зберігання.
  Для забезпечення такого режиму роботи в установці використовується спеціальна технологія сепарації газу з одоранту, що є НОУ-ХАУ виробника.
  Газорозподільні станції з використанням такої установки можуть працювати в автоматичному режимі без постійного обслуговуючого персоналу. Ця можливість вигідно відрізняє її від інших виробників, які випускають установки на цей час.
  Така опція є в установках одоризації ФЛОУТЕК-ТМ-Д, яка замінює мікродозуючі ручні "фітінгові" установки на автоматичні з мінімальною разовою дозою одоранту 0,005г. За даними, наявними у розробників, автоматичні "фітінгові" установки в цей час не виробляються.


 На початок сторінки