ДП УКРГАЗТЕХ
Вимірювальні перетворювачі вимірювання і перетворення в аналоговий і кодовий (цифровий) електричні вихідні сигнали абсолютного, надмірного, диференціального тиску та температури рідких і газоподібних середовищ неагресивних до матеріалу вимірювальних камер
ПЕРВИННІ  ЗАСОБИ  ВИМІРУ

   На ринку виробників датчиків тиску умовно можна поділити на датчики "інтелектуальні" та - "ширвжиткові". "Інтелектуальні" датчики, як правило, випускаються з цифровими а/або аналоговими вихідними сигналами які відрізняються високою, практично прецизійною точністю і температурною стабільністю. Природно, що "інтелектуальні" датчики, відрізняються і більш високою вартістю. Вартість нового датчика тиску ПД-1 стала тепер порівнянна з ціною аналогових датчиків класу "ширвжиток" проте,

    технічні характеристики залишилися як в "інтелекту- альних". Датчик ПД-1 має як цифровий так і, при необ- хідності, аналоговий вихідний сигнал 4 - 20 mA, який практично не залежить від температури навколишнього середовища. ТОВ "ДП УКРГАЗТЕХ" рекомендує застосо- вувати датчики з цифровим вихідним сигналом, але підкоряючись запитам ринку випустив високоточний датчик з аналоговим вихідним сигналом.
    Докладну інформацію про датчик тиску ПД-1 можна одержати на цій сторінці нашого сайту.


Перетворювачі тиску
вимірювальні  "ПД-1"
Перетворювачі температури
вимірювальні  "ПТ-1" (стара назва "ПТ")

    Перетворювачі призначені для вимірювання і перетворення в аналоговий і кодовий (цифровий) електричні вихідні сигнали абсо- лютного, надмірного або диферен- ціального тиску рідких і газоподібних середовищ, неагресивних до матері- алу вимірювальних камер, що не кристалізуються ...

    Вимірювальний перетворювач темпе- ратури ПТ-1 (ПТ) призначений для вимірю- вань і перетворення в кодовий (цифровий) електричні вихідні сигнали температури рідких, газоподібних і сипких речовин, неагресивних до матеріалу захисної арматури термопере- творювача опору . . .


Перетворювачі вимірювальні   ПД-1-ДА, ПД-1-ДИ (стара назва - "ПМ-3Н")

    Перетворювачі призначені для застосування у складі витратомірних пристроїв обліку, у тому числі комерційного обліку газів або рідин . . . На початок сторінки