Призначення   • Технічні дані   • Установка и обслуговування   • Документація   • Сертифікати

ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ТИСКУ ВИМІРЮВАЛЬНІ ПД-1
ПРИЗНАЧЕННЯ
( повні характеристики знаходяться в паспорті на пристрій )

1. Перетворювачі тиску вимірювальні ПД-1 (далі за текстом - перетворювачі) є засобом вимірювальної техніки і призначені для перетворення в електричний цифровий (кодовий) сигнал абсолютного, надлишкового або диференційного тиску (залежно від виконання) рідин та/або газів неагресивних до матеріалу камер вимірювального блоку.
2. Перетворювачі тиску ПД-1 забезпечують вимірювання тиску (або у спеціальному варианті виконання - виміру рівня рідкого середовища) і можуть використовуватися для контролю і регулювання технологічних процесів в різних галузях помисловості як в складі вимірювальних систем так і в пристроях перетворення об’єму газу.
3. Перетворювачі тиску ПД-1 відповідають Технічному регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки затвердженому Постановою КМУ від 13 січня 2016 р. № 94 .
4. Перетворювачі тиску ПД-1 виготовляється в таких модифікаціях:
  а) за конструктивним виконанням:
   • Перетворювач ПД-1 ;
   • Перетворювач малогабаритний ПД-1-М;
  • Перетворювач малогабаритний з РК індикатором ПД-1-МН;
  б) за видами перетворюваного тиску:
   • Перетворювачі абсолютного тиску ПД-1-М–А, ПД-1-МН-А, ПД-1-Р-А, ПД-1-РН-А;
   • Перетворювачі надлишкового тиску ПД-1-М–И, ПД-1-МН-И, ПД-1-Р-И, ПД-1-РН-И;
   • Перетворювачі диференційного тиску ПД-1М-Д   -     тимчасово не виробляються !
  • Перетворювач абсолютного і диференційного тиску ПД-1-ДA   -   (багатопараметричний перетворювач);
  • Перетворювач надлишкового і диференційного тиску ПД-1-ДИ   -  (багатопараметричний перетворювач);
5.Перетворювачі тиску ПД-1 відносяться до групи інтелектуальних мікропроцесорних польових приладів вибухозахищеного і вібростійкого виконання, призначених для інформаційного зв'язку з іншими виробами.
6. Перетворювачі тиску ПД-1 відповідають Технічному регламенту затвердженому Постановою КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055 і мають маркування вибухозахисту II 2G Ex ib IIB T3 Gb та можуть експлуа- туватися у вибухонебезпечних зонах відкритих промислових майданчиків і приміщень, де можливе утворення вибухонебезпечних сумішей категорій IIА і IIВ.
7. Експлуатація перетворювачів ПД-1 допускається при температурі навколишнього повітря від мінус 40 до плюс 70 °С.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

1. Верхні границі вимірювань перетворювачів тиску встановлюються за замовленням в діапазоні:
- при вимірюваннях абсолютного тиску . . . . . . . . . . - від 100 кПа до 10,0 МПа;
- при вимірюваннях надмірного тиску . . . . . . . . . . . . - від 6,0 кПа до 25,0 МПа;
- при вимірюваннях диференційного тиску . . . . . . . - від 1,0 до 256 кПа.
2. Параметри електричного вихідного сигналу перетворювачів відповідають:
    • ПД-1 x-xx-С1 - з кодовим цифровим сигналом стандарту Bell202 (протоколу HART) ;
    • ПД-1 x-xx-С2 - з кодовим цифровим сигналом інтерфейсу PLI (Power Line Interface) ;
    • ПД-1 x-xx-С3 - з кодовим цифровим сигналом інтерфейсу RS485 (стандарту: ANSI TIA/EIA-485-A:1998).
3. Границі основної похибки:
   - ±0,025; ±0,05; ±0,075; ±0,1% - наведеної до діапазону перетворень тиску,
   - ±0,05; ±0,075; ±0,1% - при вимірах і перетвореннях в кодовий вихідний сигнал абсолютного, надлишкового та диференційного тиску
4. Електричне живлення перетворювачів здійснюється від зовнішнього джерела постійного струму з наступними технічними характеристиками (в залежності від модифікації перетворювача):
 • для перетворювача з цифровим сигналом інтерфейсу HART - від 8 до 27 В;
 • для перетворювача з цифровим сигналом інтерфейсу PLI - від 9 до 14 В;
 • для перетворювача з цифровим сигналом інтерфейсу RS485 . . . - від 3,3 до 14 В;
5. Потужність, споживана перетворювачем, не перевищує:
  • для перетворювача з цифровим сигналом протоколу HART - 0,75 Вт;
  • для перетворювача з цифровим сигналом інтерфейсу PLI - 0,1 Вт;
  • для перетворювача з цифровим сигналом інтерфейсу RS485 - 0,75 Вт;
6. Габаритні та приєднувальні розміри вимірювальних перетворювачів ПД-1 не перевищують наведених на кресленні.
7. Маса вимірювальних перетворювачів :
• для перетворювачів ПД-1, ПД-1Н - від 1,6 до 4,5 кг;
• для перетворювачів малогабаритного виконання ПД-1-М, ПД-1-МН - 1,1 кг;
8. Термін служби перетворювачів тиску ПД-1 - не менше 12 років.

УСТАНОВКА І ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Перетворювачі ПД-1 можуть розміщуватися як на відкритому повітрі, так і в приміщенні. При цьому допускається розміщення його у вибухонебезпечній зоні.
2. Періодичність атестації перетворювачів ПД-1 - один раз в два роки.
3. Фірма надає гарантійне обслуговування перетворювачів тиску ПД-1 протягом 18 місяців з моменту введення в експлуатацію і сервісне обслуговування протягом всього терміну служби.

Документація

Перетворювачі тиску вимірювальні ПД-1. Паспорт

Сертифікати

Сертифікат перевірки типу. Перетворювачі ПД-1 (UA.TR.001 84-17 Rev.1)

Сертифікат експертизи типу. Перетворювачі ПД-1 (СЦ 18.0181 постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055)

Повідомлення про відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу (постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055)

Сертифікат схвалення системи управління якістю (UA.TR.001 AQ44 Rev.0, Модуль D)

Свідоцтва, Сертифікати, Дозволи . . . (повний перелік)