ДП УКРГАЗТЕХ
Високоточний перетворювач-коректор - обчислювач  ПК-В2 та вимірювальний комплекс на базі коректора ПК-В2
ПЕРЕТВОРЮВАЧ-КОРЕКТОР - ОБЧИСЛЮВАЧ  ПК-В2

Габаритні розміри перетворювача-коректора - обчислювача ПК-В2
Габаритні розміри коректора ПК-В2
ПРИЗНАЧЕННЯ

    1. Перетворювач-коректор - обчислювач ПК-В2 є засобом вимірювальної техніки з функцією обчислювача та призначений для вимірювань за методом змінного перепаду абсолютного (або надлишкового), диференціального тиску і температури газів та обчислення об'ємної витрати і об'єму газу, що пройшов через вимірювальний трубопровід;
   2. Перетворювач-коректор ПК-В2 призначений для застосування в складі витратомірних пристроїв для обліку, у тому числі для комерційного обліку газів, а також для контролю технологічних процесів в газовій, нафтогазовидобувній, нафтопереробній, нафтохімічній промисловості на промислових об'єктах і об'єктах комунального господарства.
  Коректор ПК-В2 відповiдає Технічному регламенту засобів вимірювальної техніки затвердженому Постановою КМУ № 163 від 24.02.2016 р.
    3. Коректор ПК-В2 має маркування вибухозахисту 1ExibIIBT3 X і може експлуатуватися у вибухонебезпечних зонах відкритих промислових майданчиків і приміщень, де можливе утворення вибухонебезпечних сумішей категорій IIА і IIВ.
      4. Експлуатація ПК-В2 допускається при температурі навколишнього повітря від мінус 40 до плюс 60 °С.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

   1. Межі допустимої основної відносної похибки при обчисленнях витрати і об'єму (маси) середовища складають у відповідністі з таблицею 1:

Інтервал діапазону змін dPmax
Значення характеристик у відсотках
в інтервалах діапазону змін   Pmax
від   0,2Рmax   до   Рmax
від   0,1Рmax   до   0,2Рmax
від   0,1dРmax   до   dРmax
  ±0,3
±0,4
від   0,01dРmax   до   0,1dРmax
±0,5
±0,6
від   0,001dРmax   до   0,01dРmax
±1,90
±2,0

Примітка:
1. Прийняті умовні позначення:
Рmax - верхня межа вимірювань абсолютного (надлишкового) тиску, МПа (кгс/см2);
max - верхня межа вимірювань диференціального тиску, кПа (кгс/м2).
2. Для диференціального тиску вказані межі похибки для діапазону з першою верхньою межею вимірювань (± 0,075%). Для діапазону з другою верхньою межею вимірювань межі похибки будуть рівні ±0,1 %.
3. Діапазон вимірювань диференціального тиску обумовлюється при замовленні.
4. Перетворювач з діапазоном вимірювання до 0,001dРmax поставляється за спеціальним замовленням.


    2. Перетворювач при вимірах і перетвореннях в кодовий вихідний сигналтиску і температури відповідає класам точності, зазначеним у таблиці 2.

   Таблиця 2

Клас
точності
Межі основної зведеної похибки у відсотках при вимірах і перетвореннях
Межі основної абсолютної похибки при вимірах і перетвореннях температури, °С
диференціального тиску
абсолютного (надлишкового)
тиску
А1
  ±0,075
±0,075
  ±0,3
А2
±0,075
±0,1
±0,3
А3
±0,075
±0,15
±0,3
Б1
±0,1
±0,1
±0,5
Б2
±0,1
±0,15
±0,5
В1
±0,15
±0,15
±0,5
В2
±0,15
±0,25
±0,75
Г1
±0,25
±0,25
±0,75

Примітка – Для класів точності А1, А2 і А3 диференціального тиску вказані межі похибки (±0,075%) для діапазону з першою верхньою межею вимірювань. Для діапазону з другою верхньою межею вимірювань межі похибки будуть рівні ±0,1%.

    3. Межі додаткової похибки від зміни температури навколишнього середовища в діапазоні від мінус 40 до плюс 60 °С не перевищують ±0,1% діапазону вимірювань тискуі ±0,1 °С при вимірюванні температури.
     4. Верхние пределы измерений давления устанавливаются по заказу в диапазонах:
  • від 160 кПа до 25 МПа - для абсолютного тиску;
  • від 60 кПа до 25 МПа - для надлишкового тиску;
  • від 0,63 до 100 кПа - для диференціального тиску.

   5. Перетворювач здійснює обмін даними з зовнішніми пристроями з ініціативи зовнішніх пристроїв на швидкості 1200 біт / с.
    6. Електричне живлення перетворювача здійснюється від зовнішнього джерела постійного струму зі значенням вихідної напруги в діапазоні від 15 до 30 В.
      7. Електрична потужність, споживана перетворювачем, не перевищує - 0,75 Вт.
      8. Габаритні розміри і приєднувальні розміри - не більше 180 x 260 x 130 мм.
      9. Маса - не більше 4,5 кг.
      10. Середній термін служби коректора ПК-В2 - не менше 12 років.

   Стенд технологічного прогону перетворювачів ПК-В2 на етапі виготовлення.

ОСНОВНІ ВИКОНУВАНІ ФУНКЦІЇ

  1. Результати сформованої інформації здійснюється на цифровому рідкокристалічному індикаторі.
   2. Оновлення даних формованих коректором ПК-В2 здійснюється не рідше одного разу за секунду по двохдротяній лінії зв'язку на базі цифрового відкритого протоколу HART.
      3. Перетворювач-коректор ПК-В2 забезпечує:
    • обчислення витрати і об'єму (маси) середовища згідно діючих нормативних документів;
   • представлення результатів вимірювань і обчислень на цифровому показуючому пристрої в режимі автоматичного перегортання з періодом 1; 5 і 10 c.
    • обсяг записів даних, що зберігаються в пам'яті Коректора ПК-В2 :
    - добових даних .............. - за шість останніх місяців
    - погодинних даних ........ - за два останніх місяці
    - оперативних даних ...... - не менше 3600
    4. Фірма надає гарантійне обслуговування коректору ПК-В2 протягом 18 місяців і сервісне обслуговування протягом всього терміну служби.

     
В комплект поставки вимірювального комплексу ФЛОКТЕК-ТМ-2-1-2
на базі перетворювача-коректора - обчислювача ПК-В2 входять :

Найменування приладів
Кількість (шт.)
1.   Перетворювач-коректор - обчислювач  ПК-В2
1
2.   Бар'єр іскробезпечний БІ-7
1
3.   Перетворювач температури ПТ-Д
1
4.   Джерело живлення ДЖІ 12/3 (з акумулятором)
1

Документація

(973 kb)

Перетворювач–коректор - обсислювач ПК–В. Паспорт.

(4711 kb)

Комплекси вимірювальні ФЛОУТЕК-ТМ. Настанова з експлуатації.

Сертифікати

(112 kb)

Сертифікат відповідності засобів вимірювальної техніки затвердженому типу

(1716 kb)

Сертифікат експертизи типу

(34 kb)

Сертифікат затвердження типу засобів вимірювальної техніки

(33 kb)

Свідоцтво про вибухозахищеність електроустаткування

(146 kb)

Дозвіл Федеральної служби по екологічному, технологічному і атомному нагляду

(28 kb)

Сертифікат про затвердження типу засобів вимірювань (по Росії)

(158 kb)

Сертифікат відповідності (по Росії)

(134 kb)

Сертифікат № 10027 про признання затвердження типу засобу виміру, Республіка Казахстан


 На початок сторінки