ДП УКРГАЗТЕХ
Високоточний перетворювач-коректор - обчислювач  ПК-В2 та вимірювальний комплекс на базі коректора ПК-В2
ПЕРЕТВОРЮВАЧ-КОРЕКТОР - ОБЧИСЛЮВАЧ  ПК-В2

Зовнішній вигляд та габаритні розміри
Перетворювача-коректора - обчислювача ПК-В2
Габаритні розміри коректора ПК-В2
ПРИЗНАЧЕННЯ

    1. Перетворювач-коректор - обчислювач ПК-В2 є засобом вимірювальної техніки з функцією обчислювача та призначений для вимірювань за методом змінного перепаду абсолютного (або надлишкового), диференціального тиску і температури газів та обчислення об'ємної витрати і об'єму газу, що пройшов через вимірювальний трубопровід;
   2. Перетворювач-коректор ПК-В2 призначений для застосування в складі витратомірних пристроїв для обліку, у тому числі для комерційного обліку газів, а також для контролю технологічних процесів в газовій, нафтогазовидобувній, нафтопереробній, нафтохімічній промисловості на промислових об'єктах і об'єктах комунального господарства.
  Коректор ПК-В2 відповiдає Технічному регламенту засобів вимірювальної техніки затвердженому Постановою КМУ № 163 від 24.02.2016 р.
    3. Коректор ПК-В2 має маркування вибухозахисту 1ExibIIBT3 X і може експлуатуватися у вибухонебезпечних зонах відкритих промислових майданчиків і приміщень, де можливе утворення вибухонебезпечних сумішей категорій IIА і IIВ.
      4. Експлуатація ПК-В2 допускається при температурі навколишнього повітря від мінус 40 до плюс 60 °С.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

   1. Границі допустимої основної відносної похибки при обчисленнях витрати і об'єму (маси) середовища складають у відповідністі з таблицею 1:

Інтервал діапазону змін dPmax
Значення характеристик у відсотках
в інтервалах діапазону змін   Pmax
від   0,2Рmax   до   Рmax
від   0,1Рmax   до   0,2Рmax
від   0,1dРmax   до   dРmax
  ±0,3
±0,4
від   0,01dРmax   до   0,1dРmax
±0,5
±0,6
від   0,001dРmax   до   0,01dРmax
±1,90
±2,0

Примітка:
1. Прийняті умовні позначення:
Рmax - верхня межа вимірювань абсолютного (надлишкового) тиску, МПа (кгс/см2);
max - верхня межа вимірювань диференціального тиску, кПа (кгс/м2).
2. Для диференціального тиску вказані границі похибки для діапазону з першою верхньою межею вимірювань (± 0,075%). Для діапазону з другою верхньою межею вимірювань границі похибки будуть рівні ±0,1 %.
3. Діапазон вимірювань диференціального тиску обумовлюється при замовленні.
4. Перетворювач з діапазоном вимірювання до 0,001dРmax поставляється за спеціальним замовленням.


    2. Перетворювач при вимірах і перетвореннях в кодовий вихідний сигналтиску і температури відповідає класам точності, зазначеним у таблиці 2.

   Таблиця 2

Клас
точності
Границі основної зведеної похибки у відсотках при вимірах і перетвореннях
Границі основної абсолютної похибки при вимірах і перетвореннях температури, °С
диференціального тиску
абсолютного (надлишкового)
тиску
А1
  ±0,075
±0,075
  ±0,3
А2
±0,075
±0,1
±0,3
А3
±0,075
±0,15
±0,3
Б1
±0,1
±0,1
±0,5
Б2
±0,1
±0,15
±0,5
В1
±0,15
±0,15
±0,5
В2
±0,15
±0,25
±0,75
Г1
±0,25
±0,25
±0,75

Примітка – Для класів точності А1, А2 і А3 диференціального тиску вказані границі похибки (±0,075%) для діапазону з першою верхньою межею вимірювань. Для діапазону з другою верхньою межею вимірювань границі похибки будуть рівні ±0,1%.

    3. Границі додаткової похибки від зміни температури навколишнього середовища в діапазоні від мінус 40 до плюс 60 °С не перевищують ±0,1% діапазону вимірювань тискуі ±0,1 °С при вимірюванні температури.
     4. Верхні границі виміру тиску встановлюються відповідно замовленню в диапазонах:
  • від 100 кПа до 16 МПа - для абсолютного тиску;
  • від 6,0 кПа до 25 МПа - для надлишкового тиску;
  • від 1,0 до 256 кПа - для диференціального тиску.
   5. Перетворювач здійснює обмін даними з зовнішніми пристроями з ініціативи зовнішніх пристроїв на швидкості 1200 біт/с.
    6. Електричне живлення перетворювача здійснюється від зовнішнього джерела постійного струму зі значенням вихідної напруги в діапазоні від 15 до 30 В.
      7. Електрична потужність, споживана перетворювачем, не перевищує - 0,75 Вт.
      8. Габаритні розміри і приєднувальні розміри - не більше 180 x 260 x 130 мм.
      9. Маса - не більше 4,5 кг.
      10. Термін служби коректора ПК-В2 - не менше 12 років.

Стенд технологічного прогону перетворювачів ПК-В2 на етапі виготовлення.

ОСНОВНІ ВИКОНУВАНІ ФУНКЦІЇ

  1. Результати сформованої інформації здійснюється на цифровому рідкокристалічному індикаторі.
   2. Оновлення даних формованих коректором ПК-В2 здійснюється не рідше одного разу за секунду по двохдротяній лінії зв'язку на базі цифрового відкритого протоколу HART.
      3. Перетворювач-коректор ПК-В2 забезпечує:
    • обчислення витрати і об'єму (маси) середовища згідно діючих нормативних документів;
   • представлення результатів вимірювань і обчислень на цифровому показуючому пристрої в режимі автоматичного перегортання з періодом 1; 5 і 10 c.
   • обсяг записів даних, що зберігаються в пам'яті Коректора ПК-В2 :
      - добових даних .............. - за шість останніх місяців
      - погодинних даних ........ - за два останніх місяці
      - оперативних даних ...... - не менше 3600 записів
    4. Фірма надає гарантійне обслуговування коректору ПК-В2 протягом 18 місяців і сервісне обслуговування протягом всього терміну служби.

     
В комплект поставки вимірювального комплексу ФЛОКТЕК-ТМ-2-1-2
на базі перетворювача-коректора - обчислювача ПК-В2 входять :

Найменування приладів
Кількість (шт.)
1.   Перетворювач-коректор - обчислювач  ПК-В2
1
2.   Бар'єр іскробезпечний БІ-7
1
3.   Перетворювач температури ПТ-Д
1
4.   Джерело живлення ДЖІ 12/3 (з акумулятором)
1

Документація

(973 kb)

Перетворювач–коректор - обчислювач ПК–В. Паспорт.

(4750 kb)

Комплекси вимірювальні ФЛОУТЕК-ТМ. Настанова з експлуатації.

Сертифікати

(1716 kb)

Сертифікат експертизи типу. Перетворювачі ПК-В

(2418 kb)

Повідомлення про схвалення системи управління якістю.

(34 kb)

Сертифікат затвердження типу засобів вимірювальної техніки

(146 kb)

Дозвіл Федеральної служби по екологічному, технологічному і атомному нагляду (по Росії)

(28 kb)

Сертифікат про затвердження типу засобів вимірювань (по Росії)

(158 kb)

Сертифікат відповідності (по Росії)

(134 kb)

Сертифікат № 10027 про признання затвердження типу засобу виміру, Республіка Казахстан


 На початок сторінки