ДП УКРГАЗТЕХ
Високоточні багапараметричні перетворювачі ПМ-3Н та вимірювальний комплекс "ПМ-3В"
ПЕРЕТВОРЮВАЧ БАГАТОПАРАМЕТРИЧНИЙ "ПМ-3Н" та ВИМІРЮВАЛЬНИЙ - ОБЧИСЛЮВАЧ "ПМ-3B"

Зовнішній вигляд багатопараметричних перетворювачів-обчислювачів :

ПМ-3Н
ПМ-3В

Габаритні розміри багатопараметричних перетворювачів ПМ-3Н  і  ПМ-3В :

Габаритні розміри ПМ-3Н
Габаритні розміри ПМ-3В
ПРИЗНАЧЕННЯ
/ повні характеристики знаходяться в паспорті на пристрій /

      1. Багатопараметричні перетворювачі ПМ-3Н, ПМ-3В є засобом вимірювальної техніки, відносяться до групи інтелектуальних мікропроцесорних польових приладів (до SMART-датчиків) і призначені для:
  • вимірювань абсолютного (або надмірного) тиску і температури газів або неагресивних рідин, у тому числі горючих природних газів, газоконденсату і води (далі - середовище), і диференціального тиску, (перепаду тиску) на стандартному звужуючому пристрої (діафрагмі) або на усереднюючій напірній трубці встановлених в трубопроводі з вимірюваним середовищем;
  • обчислень (тільки для ПМ-3В) по зміряних параметрах об'ємної або масової витрати і об'єму (маси) середовища, що пройшло через трубопровід за заданий період часу, з приведенням об'ємної витрати і об'єму середовища до стандартних умов.
      2. Перетворювачі призначені для застосування в складі витратомірних пристроїв для обліку, у тому числі для комерційного обліку газів або рідин, а також для контролю і регулювання технологічних процесів в газовій, нафтогазовидобувній, нафтопереробній, нафтохімічній промисловості на промислових об'єктах і об'єктах комунального господарства.
      3. Перетворювачі мають маркіровку вибухозахисту 1ExibIIBT3 X і можуть експлуатуватися у вибухонебезпечних зонах відкритих промислових майданчиків і приміщень, де можливе утворення вибухонебезпечних сумішей категорій IIА і IIВ.
      4. Експлуатація перетворювачів допускається при температурі навколишнього повітря від мінус 40 до плюс 60 °С.
      5. Перетворювачі внесені в Державний реєстр засобів вимірювальної техніки, допущених до застосування в Україні, реєстраційний № У 1445-01, і в Російській Федерації, реєстраційний № 22947-02.
      6. Перетворювачі випускаються серійно за технічних умов ТУ У 73.1-31283392-001-2001.
      7. Увага! З 01 червня 2016 року перетворювачі ПМ-3Н оснащені кнопкою дозволу коригування параметрів, що знаходиться під опломбованою кришкою і є не доступною під час експлуатації.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

      1. Межі допустимої основної відносної похибки при обчисленнях витрати і об'єму (маси) середовища складають:
  • без урахування похибки при вимірюваннях тиску і температури - ±0,02 %;
  • з урахуванням похибки при вимірюваннях тиску і температури згідно з таблицею 1.
Згідно замовленню можливе постачання особливо точного перетворювача з межами допустимої основної відносної похибки при обчисленнях витрати і об'єму (маси) середовища ± 0,1%.

   Таблиця 1

Інтервал діапазону змін dPmax
Значення характеристик у відсотках
в інтервалах діапазону змін   Pmax
від   0,2Рmax   до   Рmax
від   0,1Рmax   до   0,2Рmax
від   0,1dРmax   до   dРmax
  ±0,3
±0,4
від   0,01dРmax   до   0,1dРmax
±0,5
±0,6
від   0,001dРmax   до   0,01dРmax
±1,90
±2,0

Примітка:
1. Прийняті умовні позначення:
Рmax - верхня межа вимірювань абсолютного (надлишкового) тиску, МПа (кгс/см2);
max - верхня межа вимірювань диференціального тиску, кПа (кгс/м2).
2. Для диференціального тиску вказані межі похибки для діапазону з першою верхньою межею вимірювань (± 0,075%). Для діапазону з другою верхньою межею вимірювань межі похибки будуть рівні ±0,1 %.
3. Діапазон вимірювань диференціального тиску обумовлюється при замовленні.
4. Перетворювач з діапазоном вимірювання до 0,001dРmax поставляється за спеціальним замовленням.

      2. Межі основної зведеної похибки при вимірах і перетвореннях в кодовий вихідний сигнал тиску складають ±0,075; ±0,1; ±0,15 або ±0,25% від верхньої межі вимірювань при температурі навколишнього середовища (20 ±5) °С.
      3. Межі основної абсолютної похибки при вимірахі перетвореннях в кодовий вихідний сигнал температури складають: ±0,25 °С при використанні індивідуальної статичної характеристики ТО (термоопір) або залежно від класу допуску з ДСТУ 2858 (ГОСТ 6651) і ГОСТ Р 50353 (МЕК751) *: для класу А - ±0,3 °С, для класу В - ±0,5 °С, для класу С - ±0,75 °С.
    При цьому межі допустимої основної абсолютної похибки при перетвореннях опору ТС в кодовий вихідний сигнал повинні бути ±0,1 °С
    4. Перетворювач при вимірах і перетвореннях в кодовий вихідний сигнал тиску і температури відповідає класам точності, зазначеним у таблиці 2.

   Таблиця 2

Клас
точності
Межі основної зведеної похибки у відсотках при вимірах і перетвореннях
Межі основної абсолютної похибки при вимірах і перетвореннях температури, °С
диференціального тиску
абсолютного (надлишкового)
тиску
А1
  ±0,075
±0,075
  ±0,3
А2
±0,075
±0,1
±0,3
А3
±0,075
±0,15
±0,3
Б1
±0,1
±0,1
±0,5
Б2
±0,1
±0,15
±0,5
В1
±0,15
±0,15
±0,5
В2
±0,15
±0,25
±0,75
Г1
±0,25
±0,25
±0,75

Примітка – Для класів точності А1, А2 і А3 диференціального тиску вказані межі похибки (±0,075%) для діапазону з першою верхньою межею вимірювань. Для діапазону з другою верхньою межею вимірювань межі похибки будуть рівні ±0,1%.

     5. Межі додаткової похибки від зміни температури навколишнього середовища в діапазоні від мінус 40 до плюс 60 °С не перевищують ±0,1% діапазону вимірювань тискуі ±0,1 °С при вимірюванні температури.
      6. Верхние пределы измерений давления устанавливаются по заказу в диапазонах:
  • від 160 кПа до 25 МПа - для абсолютного тиску;
  • від 60 кПа до 25 МПа - для надлишкового тиску;
  • від 0,63 до 100 кПа - для диференціального тиску.
      7. Діапазон вимірювань температури - від мінус 40 до плюс 60 °С або від мінус 20 до плюс 80 °С.

   8. Параметри електричного кодового вихідного сигналу перетворювача відповідають сигналу стандартного інтерфейсу: Bell202 у вигляді частотно-маніпульованого вихідного струмового сигналу (у форматі відкритого цифрового протоколу HART) або RS232.
   • (один з варіантів установки перетворювача ПМ-3В з захисним відкидним кожухом).

      9. Перетворювач здійснює обмін даними з зовнішніми пристроями з ініціативи зовнішніх пристроїв на швидкості 1200 біт / с.
      10. Електричне живлення перетворювача здійснюється від зовнішнього джерела постійного струму зі значенням вихідної напруги в діапазоні від 15 до 30 В.
      11. Електрична потужність, споживана перетворювачем, не перевищує - 0,75 Вт.
      12. Габаритні розміри і приєднувальні розміри - не більше 180 x 260 x 130 мм.
      13. Маса - не більше 4,5 кг.
      14. Середній термін служби перетворювача ПМ-3В - не менше 12 років.

   Стенд технологічного прогону багатопараметричних перетворювачів ПМ-3В, ПМ-3Н на етапі виготовлення.

КОНСТРУКЦІЯ І ОСНОВНІ ВИКОНУВАНІ І ФУНКЦІЇ

      1. Для вимірювання параметрів вимірюваного середовища в перетворювачі як сенсорний модуль застосований високоточний багатопараметричний сенсор фірми Honeywell (США).
      2. Індикація сформованої перетворювачем інформації здійснюється на цифровому показую- чому пристрої (рідкокристалічному індикаторі).
      3. Перетворювач здійснює за запитом обмін даними з користувачем по двохдротяній лінії зв'язку на базі цифрового відкритого протоколу HART. Оновлення даних, формованих перетворювачем, здійснюється не рідше одного разу в секунду.
      4. Перетворювач забезпечує можливість:
  • обчислень витрати і об'єму (маси) середовища згідно діючим нормативним документам;
  • обчислень об'єму (маси) середовища і середніх значень зміряних параметрів середовища за заданий оперативний інтервал, за годинний інтервал і за контрактні доби;
  • формування і зберігання в пам'яті перетворювача оперативних даних (даних за оперативний інтервал часу), годинних даних (даних за годинний інтервал) і добових даних у вигляді записів, що містять результати вимірювань і обчислень і повідомлення про нештатних ситуаціях в роботі і про втручання оператора в роботу перетворювача:
  • повідомлень по кожному вигляду ........................................... - не менше 500.
  • максимальний період часу, за який в пам'яті перетворювача зберігаються записи:
  • добових даних ....................................................................... - шість останніх місяців;
  • годинних даних ...................................................................... - два останні місяці.
  • максимальна кількість бережених в пам'яті записів оперативних даних - 1100;
  • представлення результатів вимірювань і обчислень на цифровому показуючому пристрої в режимі автоматичного перегортання з періодом 1; 5 і 10 c.
      5. При включенні в комплект поставки перетворювача іскробезпечного бар'єру і перетворю- вача інтерфейсів BELL202/RS232 перетворювач забезпечує можливість:
  • роздрук добових і місячних звітів (по запиту користувача) ;
  • обміну інформацією з ПЕОМ верхнього рівня по телефонному комутованому каналу виділеної двохдротяної лінії, чотирьохдротяної лінії гучномовного зв'язку або по радіоканалу з використанням діючої системи GSM, супутникового і транкінгового радіозв'язку.
      6. Фірма надає гарантійне обслуговування перетворювача протягом 18 місяців і сервісне обслуговування протягом всього терміну служби.

     
В комплект поставки вимірювального комплексу на базі багатопараметричного перетворювача - обчислювача ПМ-3В входять :

Найменування приладів
Кількість (шт.)
1.   Перетворювач багатопараметричний - обчислювач "ПМ-3В"
1
2.   Бар'єр іскробезпечний БІ-4
1
3.   Перетворювач інтерфейсів RS232/Bell202
1
4.   Джерело живлення ДЖІ 12/3 (з акумулятором)
1
5.   Блок безвентильный керамічний ББК-5;
1
6.   Кабель монтажний *
100 м (бухта)
  * - на розсуд замовника

Документація

(739 kb)

Перетворювач вимірювальний багатопараметричний - обчислювач ПМ-3В для вимірювання витрати газу. Настанова з експлуатації.

(250,5 kb)

Вимірювальний багатопараметричний перетворювач-обчислювач ПМ-3В. Формуляр.

(341 kb)

Перетворювач вимірювальний багатопараметричнийп перетворювач-обчислювач ПМ-3В. Паспорт.

(288 kb)

Перетворювач вимірювальний багатопараметричнийп ПМ-3Н. Паспорт.

(44 kb)

Форма замовленої специфікації комплексу "ПМ-3".

Сертифікати

(112 kb)

Сертифікат відповідності засобів вимірювальної техніки затвердженому типу, Україна (на українській мові)

(131 kb)

Сертифікат відповідності засобів вимірювальної техніки затвердженому типу, Україна (на російській мові)

(34 kb)

Сертифікат затвердження типу засобів вимірювальної техніки, Україна (на українській мові)

(33 kb)

Сертифікат затвердження типу засобів вимірювальної техніки, Україна (на російській мові)

(33 kb)

Свідоцтво про вибухозахищеність електроустаткування (ТОВ "ДП УКРГАЗТЕХ")

(146 kb)

Дозвіл Федеральної служби по екологічному, технологічному і атомному нагляду

(28 kb)

Сертифікат про затвердження типу засобів вимірювань (по Росії)

(158 kb)

Сертифікат відповідності (по Росії)

(134 kb)

Сертифікат № 10027 про признання затвердження типу засобу виміру, Республіка Казахстан


 На початок сторінки