ДП УКРГАЗТЕХ
КОМПЛЕКС ВИМІРЮВАЛЬНИЙ "ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-4"

Зовнішній вигляд Обчислювача ПК-В виконання 2 :
Обчислювач ПК-В виконання 2
Приклад розміщення
Обчислювач ПК-В комплексу
ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-4

ПРИЗНАЧЕННЯ
/ повні характеристики знаходяться в паспорті на пристрій /
  1. Комплекс ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-4, що випускається на базі Обчислювача ПК–В виконання 2 входить до складу вимірювальних комплексів модифікацій ФЛОУТЕК–ТМ-2 і призначений для обчислення об'ємної витрати і об'єму газу, що пройшов через вимірювальний трубопровід за заданий період часу, з приведенням об'ємної витрати і об'єму газу до стандартних (нормальних) умов.
  2. Комплекси ФЛОУТЕК-ТМ відповідають Технічному регламенту засобів вимірювальної техніки затвердженому Постановою КМУ № 163 від 24.02.2016 р.
  3. Комплекс забезпечує:
   • спільну роботу з лічильником або лічильником–витратоміром середовища, в тому числі ротаційними, турбінними, ультразвуковим, коріолісовим і вихровим газовими лічильниками, виконує коригування робочого об'єму газу або газоконденсату отриманого від лічильника газу, в обсяг газу при стандартних умовах, за допомогою перетворювача тиску, що є складовою частиною перетворювача и зовнішнього перетворювача температури.
   • можливість обміну інформації з зовнішніми приладами та взаємодії з користувачем за допомогою ЕОМ (що підключається до перетворювача–коректора через іскробезпечний бар’єр) по двом окремим каналам зв'язку з інтерфейсом RS485 або RS232 і по одному каналу Ethernet LAN (з типом підключення RJ-45);
   • друк (по запиту користувача) добових і місячних звітів.
    4. Комплекси мають марковання вибухозахисту II 2G Ex ib IIB T3 Gb і можуть встановлюватися у вибухонебезпечних зонах відкритих промислових майданчиків і приміщень, де можливе утворення вибухонебезпечних сумішей.
      5. Експлуатація комплексу допускається при температурі навколишнього повітря від мінус 40 до плюс 60 °С.
      6. Міжперевірочний інтервал комплексу - один раз в два роки.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ

    1. Границі допустимої відносної похибки ПК-В виконання 2 при обчисленнях витрати і об'єму (маси) середовища (без урахування похибки лічильника) складають від ±0,3 до ±1,0 % (в залежності від похибок вимірювальних перетворювачів коректора і діапазону зміни тиску середовища),
    2. Границі допустимої основної приведеної похибки комплексу при вимірах і перетвореннях у кодовий вихідний сигнал абсолютного (надлишкового) тиску складають ±0,075; ±0,1; ±0,15 або ±0,25 %.
   3. Границі допустимої основної абсолютної похибки комплексу при вимірах і перетвореннях у кодовий вихідний сигнал температури становлять ±0,1 °С, або ±0,3 °С (в залежності від замовлення);
  4. Границі допустимої відносної похибки комплекса при обробці вхідних сигналів та обчисленні параметрів середовища складають ±0,02 %.
   5. Комплекс забезпечує установку верхньої границі вимірювань тиску (відповідно до замов- лення) в діапазоні:
     • від 100 кПа до 16 МПа – для абсолютного тиску;
     • від 6,0 кПа до 25 МПа – для надлишкового тиску;
    6. Діапазон вимірювань зовнішнього вимірювального перетворювача температури встанов-люється (відповідно до замовлення) в діапазоні від мінус 40 до плюс 120 °С
   7. Об'єм пам'яті ПК-В виконання 1 дозволяє зберігати записи миттєвих, оперативних, погодинних, добових даних, безпеки, про аварійні і позаштатні ситуації, втручання оператора в роботу комплексу, за циклом опитування коректора 1 секунда за допомогою оснащеній карти пам'яті за останні 60 діб.
      При необхідності карта може бути вийнята для зчитування інформації на ПК (ЕОМ). Для цієї процедури необхідне використання програми ConCor.
      Максимальний період часу, за який в пам'яті Обчислювача ПК-В виконання 1 зберігаються записи по кожному трубопроводу:
      - добових даних .............. - за шість останніх місяців
      - погодинних даних ........ - за два останніх місяці
      - оперативних даних ...... - не менше 3600 записів
   • повідомлення про аварійні і позаштатні ситуації - 1000 записів,
   • втручання - 1000 записів.
     8. Комплекс забезпечує можливість взаємодії з оператором за допомогою ПЕОМ, що підклю- чається до ПК-В по каналу зв'язку на швидкостях від 300 до 38 400 біт/с.
  9. Електричне живлення комплексу здійснюється від зовнішнього джерела живлення постійного струму номінальною напругою 12 В.
      Комплекс має резервне джерело живлення постійного струму (акумулятор) номінальною напругою 12 В, який забезпечує збереження вимірювальної інформації і стабільну роботу комплексу протягом не менше 100 годин.
   10. Потужність, споживана Комплексами модифікацій ФЛОУТЕК-ТМ-2 (без урахування потреб лічильника-витратоміра), не перевищує - 3,8 ВА;
   11. Термін служби гарантується фірмою і складає не менше 12 років.
   12. Фірма надає гарантійне обслуговування Комплексу ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-4 протягом 18 місяців з моменту введення в експлуатацію і сервісне обслуговування протягом всього терміну служби.

     
В комплект поставки комплексу   ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-4    входять :

Найменування приладів
Кількість (шт.)
1.   Обчислювач  ПК-В виконання 2
1
2.   Бар'єр іскробезпечний БІ-7
1
3.   Перетворювач температури ПТ
1
4.   Джерело живлення ДЖІ 12/3 (з акумулятором)
       ( - акумуляторна батарея DJW12-18    - технічні характеристики )
1

Документація

(973 kb)

Перетворювач–коректор - обчислювач ПК–В. Паспорт
Перетворювач–коректор - обчислювач ПК–В. Паспорт (скорочена версія)

(4711 kb)

Комплекси вимірювальні ФЛОУТЕК-ТМ. Настанова з експлуатації.

(236 kb)

Комплекс вимірювальний ФЛОУТЕК-ТМ. Паспорт

(104 kb)

Форма замовної специфікації комплексів ФЛОУТЕК-ТМ


Свідоцтва, Сертифікати . . .

(1716 kb)

Сертифікат експертизи типу. Перетворювачі ПК-В

(2418 kb)

Повідомлення про схвалення системи управління якістю

Свідоцтва, сертифікати, дозволи . . . На початок сторінки