Призначення   • Технічні дані   • Основні функції   • Склад комплексу  
Документація   • Програмне забезпечення   • Сертифікати

ОБЧИСЛЮВАЧ  ПК-В виконання 1

Обчислювач ПК-В виконання 1     Габаритні розміри Обчислювача ПК-В виконання 1

ПРИЗНАЧЕННЯ
( повні характеристики знаходяться в паспорті на пристрій )

1. Обчислювач ПК-В виконання 1 є засобом вимірювальної техніки з функцією обчислювача та призначений для вимірювань за методом змінного перепаду абсолютного тиску (або надлишкового), диференційного тиску та температури газів та обчислення об'ємної витрати та об'єму газу, що пройшов через вимірювальний трубопровід;
2. Обчислювач ПК-В виконання 1 призначений для застосування в складі витратомірних пристроїв для обліку, у тому числі для комерційного обліку газів, а також для контролю технологічних процесів в газовій, нафтогазовидобувній, нафтопереробній, нафтохімічній промисловості на промислових об'єктах та об'єктах комунального господарства.
  Обчислювач ПК-В виконання 1 відповiдає Технічному регламенту засобів вимірювальної техніки затвердженому Постановою КМУ № 163 від 24.02.2016 р.
3. Обчислювач ПК-В виконання 1 має маркування вибухозахисту II 2G Ex ib IIB T3 Gb і може встановлюватися у вибухонебезпечних зонах відкритих промислових майданчиків і приміщень, де можливе утворення вибухонебезпечних сумішей категорій IIА та IIВ.
4. Експлуатація Обчислювача ПК-В виконання 1 допускається при температурі навколишнього повітря від мінус 40 до плюс 70 °С.
   P.S. - на базі Обчислювача ПК-В виконання 1 - постачається вимірювальний комплекс ФЛОКТЕК-ТМ-2-1-2. Склад комплексу наведений нижче !

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

1. Границі допустимої основної відносної похибки при обчисленнях витрати і об'єму (маси) середовища складають у відповідністі з таблицею 1:
   Таблиця 1
2. Границі додаткової похибки від зміни температури навколишнього середовища в діапазоні від мінус 40 до плюс 70 °С не перевищують ±0,1% діапазону вимірювань тискуі ±0,1 °С при вимірюванні температури.
3. Верхні границі виміру тиску встановлюються відповідно замовленню в диапазонах:
- від 100 кПа до 10 МПа - для абсолютного тиску;
- від 6,0 кПа до 25 МПа  - для надлишкового тиску;
- від 1,0 до 256 кПа        - для диференційного тиску.
4. Максимальний період часу, за який в пам'яті Обчислювача ПК-В зберігаються архіви по кожному трубопроводу:
- добових даних . . . - за шість останніх місяців
- погодинних даних . . . - за два останніх місяці
- оперативних даних . . . . - не менше 3600 записів
- повідомлення про аварійні і позаштатні ситуації - 1000 записів;
- втручання – 1000 записів.
5. Перетворювач здійснює обмін даними з зовнішніми пристроями з ініціативи зовнішніх пристроїв на швидкості не нижче 9600 біт/с. Швидкість обміну по замовчуванню становить 38400 біт/с.
6. Електричне живлення перетворювача здійснюється від зовнішнього джерела постійного струму напругою від 15 до 30 В.
7. Електрична потужність, споживана перетворювачем, не перевищує - 0,75 Вт.
8. Габаритні і приєднувальні розміри - не більше 180 x 260 x 130 мм.
9. Маса Обчислювача ПК-В - не більше 4,5 кг.
10. Термін служби Обчислювача ПК-В виконання 1 - не менше 12 років.

ОСНОВНІ ВИКОНУВАНІ ФУНКЦІЇ

1. Результати сформованої інформації відображаються на цифровому рідкокристалічному індикаторі.
2. Оновлення даних формованих Обчислювачем ПК-В здійснюється не рідше одного разу за секунду по двохдротяній лінії зв'язку на базі цифрового відкритого протоколу HART.
3. Обчислювач ПК-В виконання 1 забезпечує:
• обчислення витрати і об'єму (маси) середовища згідно діючих нормативних документів;
• представлення результатів вимірювань і обчислень на екрані індикатору (РКІ) в режимі автоматичного перегортання з періодом  1;  5  та  10 c.
• обсяг записів даних, що зберігаються в пам'яті Обчислювач ПК-В виконання 1 :
4. Фірма надає гарантійне обслуговування Обчислювача ПК-В виконання 1 протягом 24 місяців і сервісне обслуговування протягом всього терміну служби.

Склад Комплексу  ФЛОУТЕК-ТМ-2-1-2


з/п

Назва приладів

Кільк.
(шт.)
1*
Обчислювач ПК-В виконання 1
1
2
Бар'єр іскробезпечний БІ-7
1
3*
Перетворювач температури вимірювальний ПТ-1-Д
1
4
Джерело живлення ДЖІ 12/3 (з акумулятором)
(- акумуляторна батарея NP12-18 А/г   - технічні характеристики)
1
5*
Блок безвентильний керамічний ББК-5  - (постачається  на  розсуд  замовника)
1

* п.1, 3, 5 - прилади розташовані поза шафою

Документація

Обчислювач ПК–В. Паспорт
Обчислювач ПК–В. Паспорт (скорочена версія)
Обчислювач ПК–В (у складі з FLOWSIC 500). Паспорт
Обчислювач ПК–В (у складі з FLOWSIC 600). Паспорт
Комплекси вимірювальні ФЛОУТЕК-ТМ. Настанова з експлуатації

Програмне забезпечення

   Для оновлення програмного забезпечення вимірювальних Комплексів ФЛОУТЕК-ТМ перейдіть за наступним посиланням:

1). HostWin - Програма обслуговування Комплексів ФЛОУТЕК-ТМ всіх модифікацій (опитування, накопичення та перегляд інформації, видача комерційних звітів про витрату вимірюваного середовища).
При наявності в складі вимірювального комплексу ФЛОУТЕК-ТМ "Перетворювача інтерфейсів ініціативного" необхідно додатково залучити програму InitCntrPack.rar.
  Из указанного пакета "InitCntrPack.rar" запустите приложение "Conf.exe" и сконфигурируйте в нем преобразователь интерфейсов инициативный.
manual.pdf - Інструкція по роботі з HostWin при наявності перетворювача інтерфейсів ініціативного у складі вимірювального комплексу ФЛОУТЕК-ТМ
.
2). CONCOR - Програма конфігурування Обчислювачів (Коректорів) всіх модифікацій вимірювальних комплексів ФЛОУТЕК-ТМ
.

Сертифікати

Сертифікат експертизи типу (постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055, Обчислювач ПК-В)

Сертифікат перевірки типу (UA.TR.001 56-17 Rev.4, Комплекси вимірювальні ФЛОУТЕК-ТМ)

Повідомлення про відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу
(постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055)

Сертифікат схвалення системи управління якістю (UA.TR.001 AQ44 Rev.0, Модуль D)

Свідоцтва, Сертифікати, Дозволи . . . (повний перелік)