Призначення   • Технічні дані   • Документація   • Програмне забезпечення   • Сертифікати

ОБЧИСЛЮВАЧ ОБ'ЄМНИХ І МАСОВИХ ВИТРАТ  ВР-2  ( . . . ВР-1 )

УВАГА ! - Обчислювач ВР-1 розроблений у 1997 році.  За технічних умов Обчислювач ВР-1 не забезпечує можливість подальшої модернізації та підтримки вимог Технічного регламенту затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України № 163 від 24.02.2016 р.

    Обчислювач ВР-1 знятий з виробництва у 2017 році та подальша підтримка програмного забезпечення не проводиться!

Обчислювач ВР-1    Обчислювач ВР-2    Обчислювач ВР-2 (відкритий)

ОБЧИСЛЮВАЧІ ПК-В ВИМІРЮВАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ ФЛОУТЕК-ТМ

Обчислювач ПК-В виконання 1    Обчислювач ПК-В виконання 2    Обчислювач ПК-В виконання 2 (мікроспоживаючий)

ПРИЗНАЧЕННЯ
( повні характеристики знаходяться в паспорті на пристрої )

1. Обчислювачі об'ємних і масових витрат ВР-2 і Обчислювачі ПК-В призначені для побудови вимірювальних комплексів, загальним маркуванням ФЛОУТЕК-ТМ-1 і ФЛОУТЕК-ТМ-2, та обчислення об'ємної витрати і об'єму газу, що пройшов через вимірювальний трубопровід за заданий період часу, з приведенням об'ємної витрати і об'єму газу до стандартних (нормальних) умов відповідно ГОСТ 2939 -63.
  - Обчислювач ВР-2 забезпечує вимір обсягів газу за трьома вимірювальними трубопроводами в різних варіантах застосованих вимірювальних перетворювачів (датчиків).
  - Обчислювачі ПК-В забезпечують вимір обсягів газу за одним вимірювальним трубопроводом.
  Обчислювач ВР-2 та Обчислювачі ПК-В є засобом виміру.
2. Обчислювач ВР-2 та Обчислювачі ПК-В відповiдають Технічному регламенту засобів вимірювальної техніки затвердженому Постановою КМУ № 163 від 24.02.2016 р.
3. Корпус Обчислювача ВР-2 та Обчислювачів ПК-В металеві, вибухозахищеного виконання та відповідають Технічному регламенту затвердженому Постановою КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055 і мають маркування вибухозахисту II 2G Ex ib IIB T3 Gb, можуть встановлюватися у вибухонебезпечних зонах відповідно до вимог нормативних документів, що регламентують застосування електрообладнання у вибухонебезпечних зонах з обов'язковим їх пломбуванням виробником.
4. Живлення Обчислювача ВР-2 та Обчислювачів ПК-В здійснюється від зовнішнього джерела живлення постійного струму. За відсутності основного живлення дані в пам'яті обчислювача зберігаються за допомогої запасної літієвої батареї, місткість якої достатня для того, щоб не міняти батарею за час їх експлуатації.
   Батарея забезпечує режим збереження обчисленої інформації терміном до 1 000 годин без підключення основного живлення.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

1. Комплекси ФЛОУТЕК-ТМ-1 і ФЛОУТЕК-ТМ-2 призначені для комерційного обліку газу на промислових об'єктах, на об'єктах газової, нафтогазовидобувної, нафтопереробної і нафтохімічної промисловості, на об'єктах комунального господарства, а також у складі автоматизованих систем комерційного обліку. Об'єктами є, зокрема, вузли виміру поточних параметрів газовимірювальних пунктів, газорозподільних станцій (ГРС), компресорних станцій магістральних газопроводів, газорозподільчих пунктів і т.п.
2. Границі допускаємої відносної похибки комплексів при вимірюваннях об'ємної (масової) витрати і об'єму (маси) середовища (без урахування методичних похибок при використовуванні стандартного звужуючого пристрою або усереднюючої напірної трубки) складають (залежно від похибки вимірювальних перетворювачів температури тиску, диференціального тиску і густини і діапазонів зміни тиску і перепаду тиску середовища на вказаних пристроях) - не гірше ±0,5 %.
3. Архіви накопичуються та зберігаються окремо для кожного вимірюваного потоку в енергонезалежній пам’яті комплексів в наступному об’ємі:
- добовий архів, не менше, ніж за останні - 6 місяців;
- погодинний архів, не менше, ніж за останні - 2 місяці;
- архів оперативних (періодичних) даних, не менше - 3600 записів;
- архів втручання оператора, не менше - 1000 записів;
- архів подій, не менше - 1000 записів;
- архів аварійних та позаштатних ситуацій, не менше - 1200 записів;
- архів безпеки, не менше - 1200 записів.
4. Конструкція Обчислювачів забезпечує можливість установки, відповідно до замовлення, границь вимірювань в діапазонах:
- від 100 кПа до 10 МПа - для абсолютного тиску;
- від 6,0 кПа до 25 МПа  - для надлишкового тиску;
- від 1,0 до 256 кПа        - для диференційного тиску.
5. Експлуатація Обчислювача ВР-2 та Обчислювачів ПК-В допускається при температурі навколишнього повітря від мінус 40 до плюс 70 °С.
6. Електричне живлення здійснюється напругою постійного струму . . . - від 8 до 15 В
7. Потужність, споживана пристроями:
- Обчислювачем ВР-2 . . . . . - не більше 0,65 Вт
- Обчислювачами ПК-В . . . . . - не більше 1,25 Вт
8. Габаритні розміри пристроїв не перевищують:
  Обчислювача ВР-2 - 210 х 360 х 100 мм
  Обчислювачів ПК-В:
     - ПК-В виконання 1 - 120 х 237 х 228 мм
     - ПК-В виконання 2 - 137 х 138 х 161 мм
9. Маса пристроїв не більше:
  - Обчислювача ВР-2 . . . . . . . . . . - 3,2 кг
  - Обчислювачів ПК-В . . . . . . . . . - 4,5 кг
10. Термін служби - не менше 12 років.

Документація

Обчислювач об'ємних і масових витрат ВР–2. Паспорт
Обчислювач ПК–В. Паспорт
Комплекси вимірювальні ФЛОУТЕК-ТМ.
Настанова з експлуатації

Програмне забезпечення

   Для оновлення програмного забезпечення Обчислювачів ВР-2, ПК-В перейдіть за наступним посиланням:

HostWin - Програма обслуговування Комплексів ФЛОУТЕК-ТМ всіх модифікацій (опитування, накопичення та перегляд інформації, видача комерційних звітів про витрату вимірюваного середовища).
P.S. - В разі наявності в складі вимірювального комплексу ФЛОУТЕК-ТМ "Перетворювача інтерфейсів ініціативного" необхідно додатково залучити програму InitCntrPack.rar.
  З вказаного пакету необхідно запустити програму "Conf.exe" і сконфігурувати у ній "Перетворювач інтерфейсів ініціативний".
manual.pdf - Інструкція по роботі з HostWin при наявності перетворювача інтерфейсів ініціативного у складі вимірювального комплексу ФЛОУТЕК-ТМ
.

CONCOR - Програма конфігурування Обчислювачів (Коректорів) всіх модифікацій вимірювальних комплексів ФЛОУТЕК-ТМ.

Драйвер USB-порту  для зв'язку з обчислювачем ВР-2.

Сертифікати

Сертифікат експертизи типу (постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055, Обчислювач ВР-2)
Сертифікат експертизи типу (постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055, Обчислювач ПК-В)
Сертифікат перевірки типу (UA.TR.001 56-17 Rev.4, Комплекси вимірювальні ФЛОУТЕК-ТМ)
Повідомлення про відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу
(постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055)
Сертифікат схвалення системи управління якістю (UA.TR.001 AQ44 Rev.0, Модуль D)
Свідоцтва, Сертифікати, Дозволи . . . (повний перелік)